Course: Bill of Exchange Law

« Back
Course title Bill of Exchange Law
Course code KOP/SME
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
 • Krejsová Zuzana, JUDr.
Course content
It will be divided into two parts - the first part will deal with the conceptual definition of promissory notes and bills of exchange particulars and promissory notes, acceptance, payment of bills, protestační obligations, sanctions, and the position of endorsing bills směnečně of committed individuals, the second part will focus on the judicial bill , therefore, expects to release bill payment order, filing timely and justified opposition and opposition proceedings.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Instruction based on dialogue, Students' portfolio, Group discussion
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 24 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
not specified
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- understand basic concepts
- familiar with technical terminology
- familiar with the transfers of notes, with people standing on the bill signed and protests of bills
- understand the basic problems of exchange control
professional skills
- identify elements of bills
- orientovat se v problematice směnečného práva, v oblasti pojmového vymezení směnky, převodů směnek a námitkového řízení
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Cooperative instruction
Group discussion
Students' portfolio
Instruction based on dialogue
professional skills
Cooperative instruction
Group discussion
Students' portfolio
Instruction based on dialogue
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
professional skills
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
Recommended literature
 • Cenné papíry v novém občanském zákoníku : komentář. V Praze : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-466-7.
 • Dědič, Jan; Pauly, Jan. Cenné papíry. [1. vyd.]. Praha : Prospektrum, 1994. ISBN 80-85431-98-X.
 • Chalupa Radim. Základy směnečného práva. Praha, 2003.
 • Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J. Právo cenných papírů. Praha: C.H.Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2.
 • Kotásek Josef. Úvod do směnečného práva. Brno, 2002.
 • Kovařík Zdeněk . Směnka a šek v České republice. Praha.
 • Kovařík Zdeněk. Přehled směnečné judikatury. Praha.
 • Kovařík Zdeněk. Směnka jako zajištění. Praha.
 • Pauly, Jan. Základní teoretické otázky cenných papírů. V Tribunu EU vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-650-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 -
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 -
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - -
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 -