Course: Introduction to Law for Business

« Back
Course title Introduction to Law for Business
Course code KOP/ILB
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
  • Macgregor Pelikánová Radka, JUDr.
Course content
1. Introduction to the class. 2. Nature, objective and sources of law. 3. Common law v. Continental law 4. Public law v. Private Law 5. Substantive law v. Procedural law 6. Business forms. 7. Contracts. 8. Tort (extracontractual lability). 9. Competition. 10. Team presentations.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
  • Individual project (40) - 17 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v základech práva jako normativního systému, mít teoretické i praktické zkušenosti v základech právního systému ČR a obchodního práva
znalost anglického jazyka alespoň úrovně B2
professional skills
vyjadřovat se v mluvených a psaných projevech jasně a srozumitelně, používat s porozuměním odborný cizí jazyk, vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problémů
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
porozumět právu v oblasti podnikání a jeho funkci, znát základní právní koncepty a právní řády v oblasti common law
professional skills
analyzovat kritické výzvy a problémy vztahující se k právu v oblasti podnikání
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Students' portfolio
Discussion
professional skills
Lecture
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Project
professional skills
Oral exam
Written exam
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Project
Recommended literature
  • Barnes, Dworkin, Richards. Law for Business. 12. ed. New York, 2015. ISBN 9781259254215.
  • Holland, James; Webb, Julian. Learning legal rules. Oxford, 2016. ISBN 9780198728436.
  • Honoré, Tony. About Law: a short introduction. Oxford, 2005. ISBN 019876387.
  • MacGregor Pelikánová, Radka. Introduction to Law for Business. Ostrava, 2012. ISBN 9788074181375.
  • SLorach, J. Scott. Business Law. 15. ed. Oxford, 2007. ISBN 978019921270.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer