Course: Law office internship II.

« Back
Course title Law office internship II.
Course code KOP/AP2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Outlá Anna, JUDr.
Course content
1. Opening the file 2. Legal analysis of facts (simulated case) 3. Legal assessment (simulated case) 4. Legal analysis of facts (specific case) 5. Legal assessment (specific case) 6. Searching for and application of a legal norm 7. Defence strategy 8.- 9. Procedural actions and submissions 10. Tools and means of evidence 11. Final submissions 12. Presentation of solution

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Group discussion
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
A target group is the students of the III. and IV. year.
základní orientace v oblasti soukromého a trestního práva
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- propose relevant evidence to prove the statements of facts
- distigush the facts with major legal importance and the other
- specify the critical poinst within the court proceedings
- propose how to solve the case includin the final submission and essential arguementation
- compare the compliance of a proposed solution with broader legal context indculding the existing case-law and the constitutional legal principles
- assess the pros and cons of a or the proposed solution
professional skills
- predict the existing risks of the proposed solution
- sort the facts of the case chronologically
- apply the legal measures on the facts of a case
- prepare and reason the defence strategy
- critically analyze the strategy of the other party
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Cooperative instruction
Group discussion
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Discussion
professional skills
Cooperative instruction
Group discussion
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
Report
Quality of a written report
professional skills
Oral exam
Written exam
Report
Quality of a written report
Recommended literature
 • Daniela Kovářová a kolektiv. Odměna advokáta. Advokátní tarif a související otázky. 2016. ISBN 978-80-7552-028-9.
 • Fiala, Drápal a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. ISBN 978-80-7400-570-1.
 • Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. ISBN 978-80-7400-503-.
 • Hulmák a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. ISBN 978-80-7400-535-0.
 • Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. ISBN 978-80-7400-287-8.
 • J. Spáčil a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. ISBN 978-80-7400-499-5.
 • Jaroslav Svejkovský. Zákon o advokacii : komentář /. 2012. ISBN 978-80-7179-248-2.
 • Lavický a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. ISBN 978-80-7400-529-9.
 • Pavel Šámal. Trestní zákoník : komentář. ISBN 978-80-7400-428-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer