Course: Law office internship I.

« Back
Course title Law office internship I.
Course code KOP/AP1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Outlá Anna, JUDr.
Course content
1. History nad development of advocacy 2. Legal measures governing the exercise of advocacy 3. The rules for exercise of advocacy established by the Czech Advocacy Bar (code of ethics, disciplinary proceedings) 4. Code of Ethics 5. - 6. Disciplinary proceedings and disciplinary decisions 7. - 8. Principles of cooperation with a client, contract basis for provision of legal services 9. Methodology of work with the client 10. The case file and principles of its management 11. Principles of billing the legal services 12. Principles of files archiving

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Group discussion
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 15 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The course in designed for 3rd and 4th year students.
základní orientace v oblasti soukromého a trestního práva
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
- analyze relevant legal measures and rules by the Czech Advocacy Bar
- uderstand and define the problematic issues fo exercise of advocacy
professional skills
- compose detailed case file work principles from opening a new file to the final archiving of the file
- apply theoretical konwlege on practical model cases in the field of selfadministration by the Czech Advocacy Bar
- compare different models of provision of legal services in advocacy
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Cooperative instruction
Group discussion
Discussion
professional skills
Cooperative instruction
Group discussion
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
Report
Quality of a written report
professional skills
Oral exam
Written exam
Report
Quality of a written report
Recommended literature
  • Daniela Kovářová a kolektiv. Odměna advokáta. Advokátní tarif a související otázky. 2016. ISBN 978-80-7552-028-9.
  • Jaroslav Svejkovský. Zákon o advokacii : komentář. ISBN 978-80-7179-248-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 3 Winter