Course: Introduction to Commercial Law

« Back
Course title Introduction to Commercial Law
Course code KOP/ÚOP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Špačková Dita, JUDr.
 • Marešová Marcela, JUDr. Ph.D., MBA
 • Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
 • Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
 • Ptáček Petr, Mgr.
 • Diaz Outlá Tereza, Mgr.
Course content
1. The concept of commercial law, the relationship of civil and commercial law, basic principles of private law. 2. Entrepreneur. Enterpreneur´s conduct. 3. Company Law. Commercial Register and other records of business persons. 4. Unfair competition. Economic competition. 5. Personal company. 6. Limited liability company. 7. Joint stock company. 8. Basic questions of contract law. 9. Compesation of damages 10. End of obligations. Preclusion. 11. The purchase contract, contract for work. 12. Other important types of contracts.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
obecné znalosti občanského práva
professional skills
vyjádřit se v mluvených i psaných projevech jasně a srozumitelně; prezentovat vhodným způsobem sám sebe před známým i neznámým publikem; používat s porozuměním odborný jazyk; vytvářet hypotézy, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití různých postupů při řešení problému
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students understand the basic concepts of the commercial law terminology, learn the key principles of commercial law and learn the most important practical institutes of the commercial law.
professional skills
Students will learn the basics of the commercial law terminology in the background of the companies law and related institutes and commercial obligation law. The purpose of education is to achieve a state where the student will be able to understand to a particular situation when his knowledge of business law suffice to deal with the situation or he has to search professional legal help.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
professional skills
Oral exam
Written exam
Recommended literature
 • Zákon o obchodních korporacích : komentář. 2. vydání. 2017. ISBN 978-80-7400-540-4.
 • Zákony a vyhlášky viz obsah předmětu.
 • Bejček, J. a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-547-3.
 • Bělohlávek, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích.. Plzeň, 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.
 • Eliáš, Bejček, Hajn, Ježek a kol. Kurs obchodního práva - Obecná část. Soutěžní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-583-4.
 • Eliáš, K., Pokorná, J., Dvořák, T. Kurs obchodního práva ? Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-048-5.
 • Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-475-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Project Management Systems (2015) Economy 1 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (2015) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 1 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2010) Economy 1 Summer
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Economics Information Systems Management (2017) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and Management (2011) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 3 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 3 Summer
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2012) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer