Course: Practical language 2

« Back
Course title Practical language 2
Course code KNJ/PJAR2
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ehrenmüller Jürgen
 • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
Course content
1. Introduction, recommended literature 2.-3. Streiten und Kooperieren 4.-5. Wissen und Können 6.-7.Gesundheit 8.-9. Gefühle 10.-11. Raus aus der Welt 12. Repetition, colloquium and reflection 13. Final test

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Students' self-study, Seminar
 • Contact hours - 35 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat odpovídajícími znalostmi po absolvování předmětu KNJ/PJAR1
disponovat jazykovými prostředky na úrovni B1+ a vyšší
professional skills
samostatně pracovat s cizojazyčnými materiály
learning outcomes
professional knowledge
rozlišit a zařadit slovní zásobu v běžných komunikačních situacích
identifikovat typické chyby českých studentů německého jazyka při jeho používání
prezentovat rozšíření znalostí v oblasti zeměvědy německy mluvících zemí
professional skills
prokazovat hlubší osvojení jazyka v oblasti čtení
prokazovat jistotu v mluveném projevu
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Multimedia supported teaching
Students' self-study
professional skills
Collaborative instruction
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Aktuální zdroj informací k PJAR: kompletní spektrum médií.
 • BUTTNER, A. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků: praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě.. Brno, 2013. ISBN 978-80-266-0203-3.
 • FREY, E. Die Trainingsbände für die neuen Goethe-Zertifikate. Fit für den TestDaF.. München. ISBN 978-3-19-201862-6.
 • KOHL-KÜHL, R. Mittelpunkt B2 Grammatiktrainer - cvičebnice gramatiky. Leipzig, 2009. ISBN 9783126766036.
 • Krumm, Hans-Jürgen. Landeskunde Deutschland, DACH oder Europa? Über den Umgang mit Verschiedenheit im DaF-Unterricht,.
 • Neuner, Gerhard. Fremde Welt und eigene Wahrnehmung. Konzepte von Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht,. Kassel, 1994.
 • SANDER, I.; DANIELS, A. a kolektiv. Mittelpunkt neu B2 ? pracovní sešit +CD.. Leipzig, 2012. ISBN 978-3-12-676653-1.
 • Tanzer, Harald. Konzepte der Landeskunde,. Regensburg, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (15) History courses 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (13) History courses 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education - (14) History courses 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education - (1) History courses 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (16) History courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (17) History courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter