Předmět: Metodika vědecké práce 1

« Zpět
Název předmětu Metodika vědecké práce 1
Kód předmětu KNJ/MVED1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
  • Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata kurzu: 1. Úvod 2. Seminární práce - příprava: vymezení tématu, rešerše literatury 3. Seminární práce - psaní: struktura práce, seznam literatury 4. Poznámkový aparát 5. Další možnosti odkazování v textu 6. Práce s citacemi 7. Stylistika odborného textu v němčině slovní zásoba, větná stavba 8. Stylistika odborného textu v němčině žánry odborných textů 9. Příprava práce na počítači - práce s elektronickými slovníky a lexikony 10. Příprava práce na počítači formátování, základy typografie 11. Specifika bakalářské práce obsahové a formální náležitosti 12. Prezentace seminárních prací, diskuse, řešení konkrétních problémů 13. Prezentace seminárních prací, diskuse, řešení konkrétních problémů

Studijní aktivity a metody výuky
Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů, Seminář
  • Kontaktní výuka - 32 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
disponovat jazykovými znalostmi na úrovni B2 a vyšší
Odborné dovednosti
samostatně pracovat s odbornou literaturou
Výsledky učení
Odborné znalosti
definovat teoretické zásady vědecké práce
Odborné dovednosti
aplikovat teoretické zásady vědecké práce v praxi
aplikovat základní techniky vědeckého psaní v praxi
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Studium metodou řešení problémů
Samostudium studentů
Hodnotící metody
Test
Průběžná evaluace
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při cvičení
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • BÄNSCH, A. Wissenschaftliches Arbeiten. Seminar- und Diplomarbeiten.. München, 2003.
  • BOEHNCKE, H. Schreiben im Studium. Vom Referat bis zur Examensarbeit.. Niederhausen, 2000.
  • GRAEFEN, G., MOLL, M. Wissenschaftssprache Deutsch: lesen-verstehen-schreiben. Frankfurt am Main, 2011.
  • NIEDERHAUSER, J. NIEDERHAUSER, J.: Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium. Mannheim, 2000.
  • PAETZEL, U. Wissenschaftliches Arbeiten. Überblick über Arbeitstechnik und Studienmethodik.. Berlin, 2001.
  • SCHÄFER, S., HEINRICH, D. Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitäten. München, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní