Předmět: Německá literatura 1

« Zpět
Název předmětu Německá literatura 1
Kód předmětu KNJ/LIT1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Mehnert Elke, Prof. Dr. phil. habil.
Obsah předmětu
1. Nejstarší písemné památky 2. Literatura vrcholného středověku: hrdinský epos, dvorský epos, minnesang 3. Literatura vrcholného středověku: Johannes von Tepl (Der Ackermann aus Böhmen) 4. Literatura období reformace (Martin Luther), humanismu, baroka 5. G. E. Lessing (Emilia Galotti) a německé osvícenství 6. Bouře a vzdor: J. G. Herder, J. W. Goethe, F. Schiller, A. Bürger (Lenore); 7. Bouře a vzdor: J. W. Goethe (Die Leiden des jungen Werther, Prometheus) 8. Bouře a vzdor: F. Schiller (Kabale und Liebe) 9. Výmarská klasika: J. G. Herder, Ch. M. Wieland; J. W. Goethe, F. Schiller: balady 10. Výmarská klasika: F. Schiller (Wilhelm Tell) 11. Výmarská klasika: J. W. Goethe a změna poetiky (Iphigenie auf Tauris) 12. Výmarská klasika: J. W. Goethe a vývoj faustovské látky, Faust 13. Napoleon a vznik národních literatur

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Studium textů, Přednáška
 • Projekt individuální [40] - 40 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
disponovat jazykovými znalostmi na úrovni B2 a vyšší
Výsledky učení
charakterizovat vývoj německé literatury od jejich počátků až po klasiku
prezentovat znalost nejůdležitějších textů a autorů daného obdbobí
definovat základní pojmy literárně-vědecké oblasti
Odborné dovednosti
samostatně pracovat s literárními příběhy
aplikovat nabyté teroetické znalosti v praxi
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Studium textů
Samostudium studentů
Odborné dovednosti
Seminář
Studium textů
Diskuse
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Demonstrace dovedností při semináři
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • ALT, P. A. Aufklärung. Stuttgart, 2001.
 • BAHR, E., ed. Geschichte der deutschen Literatur 2. Von der Aufklärung bis zum Vormärz. Tübingen, 1998.
 • BOK, V., D. PFEIFEROVÁ a D. ŠETINOVÁ. Deutschsprachige Literatur in Lesetexten. Plzeň, 2012.
 • BOK, V., D. PFEIFEROVÁ a D. ŠETINOVÁ. Deutschsprachige Literatur in Lesetexten. Plzeň, 2012.
 • BORCHMEYER, D. Weimarer Klassik. Portrait einer Epoche. Weinheim, 1994.
 • BOYLE, N. Kleine deutsche Literaturgeschichte. München, 2009.
 • KREMER, D. Romantik. Stuttgart, 2001.
 • ROTHMANN, K. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Stuttgart, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (13) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (1) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Zimní