Předmět: Aplikovaná didaktika

« Zpět
Název předmětu Aplikovaná didaktika
Kód předmětu KNJ/APLDI
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Němčina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Salcmanová Eva, Mgr.
 • Průcha-Wittmann Julia, Mgr. B. A.
 • Krbůšková Věra, Mgr.
Obsah předmětu
1. Vyučovací proces (definice, struktura, teorie x praxe) 2. Terminologie, zásady plánování, přípravy vyučování 3. Cíle ve výuce, praktické příklady 4. Projektové vyučování 5. Interaktivní tabule- prezentace a cvičení 6. Didaktické hry ve výuce němčiny 7.-12. Presentace výukové hodiny na dané téma 13. Evaluace kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Prezentace práce studentů, Demonstrace dovedností, Cvičení
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 25 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
definovat základy didaktiky německého jazyka, obecné didaktiky a vývojové psychologie
disponovat jazykovými znalostmi na úrovni B2
Odborné dovednosti
samostatně pracovat s odbornou literaturou a cizojazyčnými materiály
Výsledky učení
Odborné znalosti
uvést do souvislosti filologické, didaktické a psychologické poznatky při práci s učebnicemi
analyzovat různé druhy učebnic pro školy na současném trhu
Odborné dovednosti
samostatně pracovat s RVP a ŠVP
připravovat cvičení na interaktivní tabuli k daném tématu z výuky němčiny
analyzovat připravené mikrovystupy účastníků kurzu a nabízet alternativy k prezentovaným metodám a cvičením
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Seminář
Odborné dovednosti
Seminář
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Autoevaluace
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Autoevaluace
Doporučená literatura
 • Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts.. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 1989.
 • DAUM, S. 55 kommunikative Spiele. Stuttgart, 2013.
 • FUNK, H., KOENIG, M. Grammatik lehren und lernen. München, 1991.
 • GERNGROSS, G.; KRENN, W.; PUCHTA, H. Grammatik kreativ. München, 1999.
 • STEINIG, W., HUNEKE, H.-W. Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung. München, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro střední školy (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství německého jazyka pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní