Course: Technical Practice

« Back
Course title Technical Practice
Course code KMT/TCPSA
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Course content
Awareness of course aims and content, safety and hygiene rules in a workplace. Work with main machines for wood cutting ? saws, milling cutters, drills, mortising machines, lathes. Work with portable manual electric equipment. Work safety, basic maintenance. Maintenance and adjustment of manual equipment for wood cutting: plane, chisel, saws, drills. Basic operations, maintenance, and adjustment of machines for wood cutting: radial saw, band saw, scintillation and chain saws. Basic operations, maintenance, and adjustment of machines for wood cutting: broaching machines, wood shavings, mortising machines, and milling cutters. Chipless-machining operation ? steam treatment. Basic wood surfacing working.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Laboratory work, Skills demonstration, Practicum
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic manual skills. Physical state corresponding to the requirements of the teaching profession.
learning outcomes
Students will be qualified to work with equipment for machine wood cutting. They can maintain selected wood cutting machines and set the parameters necessary for their appropriate operation. Students can use such machines for creation of simple products or for preparation of semi-products suitable for further processing and for teaching. Students can correctly interpret and apply the work safety rules in practice.
teaching methods
Practicum
Laboratory work
Skills demonstration
One-to-One tutorial
assessment methods
Test
Skills demonstration during laboratory work
Seminar work
Recommended literature
 • Práce se dřevem: [praktické náměty pro výuku tematického okruhu Práce s technickými materiály.. Praha, 2011. ISBN 978-80-86307-35-0.
 • BRIDGEWATER, A., G. BRIDGEWATER a P. GARDNER. Práce se dřevem: kompletní průvodce materiály, nářadím a technikami; 65 dokonalých výrobků krok za krokem.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7406-117-2.
 • HONZÍKOVÁ, J. a J. NOVOTNÝ. Dřevo v pracovní výchově. Plzeň, 2005. ISBN 80-7020-150-9.
 • KLETEČKA, J. a P. FOŘT. Technické kreslení. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1887-0.
 • PATŘIČNÝ, M. Pracujeme se dřevem. 3. Praha, 2004. ISBN 978-802-4710-907.
 • Prokeš, Stanislav. Obrábění dřeva a nových hmot ze dřeva : Určeno [též] žákům dřevařských škol všech stupňů. 2., přeprac. vyd. Praha : SNTL, 1978.
 • Prokeš, Stanislav. Údržba a ostření dřevoobráběcích nástrojů : Určeno [též] studujícím stř. prům. škol dřevařských. 1. vyd. Praha : SNTL, 1975.
 • STOJAN, D. Soustružení dřeva: 99 tipů a rad, 22 výrobků.. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2120-0.
 • Vlásek, Evžen. Technická praktika : strojní obrábění dřeva. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1996. ISBN 80-7043-195-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer