Course: Technical Practice

« Back
Course title Technical Practice
Course code KMT/TCPRA
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Course content
Awareness of course aims and content, safety and hygiene rules in a workplace. Safe and methodically correct operations of manual wood cutting, including equipment maintenance. Measuring and drawing. Wood cutting. Planing. Chiseling. Rasping. Drilling. Cladding and mortising. Joining with a mitered join and by cogging. Joining with wood screws. Joining with nails and pegs.

Learning activities and teaching methods
Laboratory work, Practicum
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 6 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic manual skills. Physical state corresponding to the requirements of the teaching profession.
learning outcomes
Students will be qualified to work with and maintain tools for manual wood cutting. Students can use such tools for creation of simple products or for preparation of semi-products suitable for further processing and for teaching. Students can correctly interpret and apply the work safety rules in practice.
teaching methods
Practicum
Laboratory work
assessment methods
Test
Skills demonstration during laboratory work
Seminar work
Recommended literature
 • Práce se dřevem: [praktické náměty pro výuku tematického okruhu Práce s technickými materiály. Praha. Praha: Raabe, 2011. ISBN 978-80-86307.
 • BRIDGEWATER, A., G. BRIDGEWATER a P. GARDNER. Práce se dřevem: kompletní průvodce materiály, nářadím a technikami; 65 dokonalých výrobků krok za krokem. Praha, 2011. ISBN 978-80-7406-117-2.
 • Doleček, Josef. Ruční zpracování kovů : Příručka pro učitele pracovního vyučování v 7.-9. ročníku škol základního vzdělání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1960.
 • HONZÍKOVÁ, J. a J. NOVOTNÝ. Dřevo v pracovní výchově. Plzeň, 2005. ISBN 80-7020-150-9.
 • KLETEČKA, J. a P. FOŘT. Technické kreslení. 2. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1887-0.
 • PATŘIČNÝ, M. Pracujeme se dřevem. 3. Praha, 2004. ISBN 978-802-4710-907.
 • Vlásek, E. Technická praktika - ruční obrábění dřeva. Plzeň: Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7082-263-5.
 • Vlásek, E. Technická praktika - ruční obrábění kovů. ZČU Plzeň, 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 1 Summer