Course: Materials and Technologies C

« Back
Course title Materials and Technologies C
Course code KMT/MTTGC
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
 • Korytář Jindřich, Ing.
 • Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
Meaning, use, division, characteristics, and complex processing of wood materials. Wood structure and characteristics. Multifunction of forests, forest growing, Wood cutting and wood processing. Macroscopic and microscopic structure of wood. Anatomic functions of wood. Mechanic and technologic wood characteristics, Chemical and physical wood characteristics, chemical processing of wood. Wood defects, wood pests, Large-area and sintered boards. Saw-milling processing of wood, lumber and wood protection, sintered boards. Importance, use, and division of plastics. Plastics fabrication, division, and characteristics. Thermoplastics, meaning and use. Standardization of plastics with respect to their chemical structure and mechanical qualities. Processing and surfacing of plastics. Gluing and joining of plastics. Plastics as a part of environment, their impact on surroundings. Marking standardization and reuse of plastics, recycling. Other selected non-metallic materials (natural materials and their application in technical education).

Learning activities and teaching methods
Laboratory work, Lecture with visual aids, Practicum
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic manual skills. Knowledge of physics and chemistry at the level of the first year of secondary school.
learning outcomes
Students can classify and recognize selected non-metallic materials. To define their basic characteristics and possible application in technical and natural science teaching in elementary schools. Students can correctly interpret and apply work safety rules to laboratory examining of material characteristics. Students are able to monitor and record examined parameters and to set and formulate conclusions.
teaching methods
Lecture with visual aids
Practicum
Laboratory work
assessment methods
Combined exam
Skills demonstration during laboratory work
Seminar work
Recommended literature
 • Dluhoš, Jindřich. Materiály a technologie : Plasty a vybrané nekovové materiály. Ostrava, 1994.
 • HONZÍKOVÁ, J. Pracovní výchova s didaktikou. Praha, 2015. ISBN 978-80- 7452-111-.
 • Honzíková, Jarmila; Novotný, Jan. Dřevo v pracovní výchově. Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola, 2005. ISBN 80-7020-150-9.
 • KŘUPALOVÁ, Z. Technologie pro 1. ročník SOU oborů zpracování dřeva.. Praha, 2000. ISBN 978-808-5920-741.
 • Pexa, Bohumír. Dřevo a technologie jeho zpracování. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979.
 • Škára, Ivan. Materiály a technologie : Dřevo. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
 • Štěpek, Jiří; Kuta, Antonín; Zelinger, Jiří. Technologie zpracování a vlastnosti plastů. Praha, 1989.
 • Vlásek, Evžen. Drobná domovní údržba. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-465-4.
 • Vlásek, Evžen; Honzíková, Jarmila; Mach, Petr. Drobná domovní údržba. II. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-7082-941-9.
 • Vlásek, Evžen. Technická praktika. Ruční obrábění dřeva. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-263-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses - Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - Summer
Faculty of Education - (13) History courses - Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses - Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Practical Training Teaching (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport - Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses - Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses - Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses - Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer