Course: Workshop Practice

« Back
Course title Workshop Practice
Course code KMT/DPX
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
 • Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Course content
Rules of Safety and Health at work. First aid instructions. Machine and manual cutting of metallic and non-metallic materials. Proper product designing, documentation and methodic procedure processing Basic maintenance.

Learning activities and teaching methods
Laboratory work, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Practical and theoretical knowledge of machine and manual cutting of metallic and non-metallic materials. Didactic aspects of technical education in elementary schools. Knowledge and orientation in Framework Education Programme (RVP) and in the educational area ?Man and the World of Work?.
learning outcomes
Students improve their theoretical knowledge and, in particular, their practical skills for work with cutting machines and hand cutting tools. With the assistance of learned techniques and technologies, students are able to design and create their own products and methodical panels suitable for a support of technical education teaching in elementary schools.
teaching methods
Seminar
Laboratory work
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during laboratory work
Seminar work
Recommended literature
 • HONZÍKOVÁ, J. a J. NOVOTNÝ. Dřevo v pracovní výchově. Plzeň, 2005. ISBN 80-7020-150-.
 • HONZÍKOVÁ, J. Kovy v pracovní výchově. 1. vyd.. Plzeň, 2006. ISBN 80-702-0159-2.
 • KLETEČKA, J. a P. FOŘT. Technické kreslení. 2., opr. vyd. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1887-0.
 • MOŠNA F. Praktické činnosti-Práce s technickými materiály pro 6.?9.r. ZŠ.. Praha, 2001. ISBN 80-7168-755-3.
 • Pilous, Václav. Technologie kovových materiálů. Plzeň, 2001.
 • Szász, Tibor. Pracujeme se dřevem jen s dobrými nástroji. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1991. ISBN 80-03-00237-0.
 • Štěpek, Jiří; Kuta, Antonín; Zelinger, Jiří. Technologie zpracování a vlastnosti plastů. Praha, 1989.
 • Vlásek, Evžen. Technická praktika. Ruční obrábění dřeva. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-263-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (1) History courses - Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport - Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses - Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter