Course: Selected Chapters in Automation and Cybernetics for teachers B

« Back
Course title Selected Chapters in Automation and Cybernetics for teachers B
Course code KMT/AMKB
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Korytář Jindřich, Ing.
 • Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
Automation in the production process Hard automation Flexible automation Adaptive control NC, CNC and DNC control Integrated production section, its development and application Flexible and unattended workplaces Industrial robots Information transfers Radiolocation, telecommunication, contemporary trends in data transmission Modeling of fundamental tasks through didactic brick boxes (Lego Control, ROBOLAB, DOMINOPUTER).

Learning activities and teaching methods
Lecture, Practicum
 • Contact hours - 33 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Individual project (40) - 6 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basics of a differential and integral calculus. Manual skills, basic PC skills.
learning outcomes
Students will manage the question of basic automation applications in industry, basics of robotics.
teaching methods
Lecture
Practicum
assessment methods
Combined exam
Test
Recommended literature
 • HAVELKA, M., SERAFÍN, Č. Konstrukční a elektrotechnická stavebnice ve výuce obecně technického předmětu. Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0692-6.
 • KORYTAŘ, Jindřich a Jan KROTKÝ. Mechatronika pro učitele. Plzeň, CDMVT.cz, 2012.
 • Kůs, Václav; Rádl, Zdeněk. Automatizace a kybernetika : Určeno posl. učitelství VVP. [Díl] 2.. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta, 1988.
 • MAIXNER, L. Automatizace a automatizační technika1,2,. Brno, 2014.
 • Němec, J. Roboty a robotika ve strojírenské výrobě. Plzeň, ZČU, 1991. ISBN 80-7082-578-2.
 • Pinl, Libor. Vybrané kapitoly z automatizace pro studenty pedagogických fakult. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-847-1.
 • Sova, František. Automatizace výrobních procesů I. II. část. Plzeň : VŠSE, 1986.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Summer