Course: International Public Law 2

« Back
Course title International Public Law 2
Course code KMP/MPV2R
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mach Tomáš, JUDr. Ph.D., LL.M.
 • Mrázek Josef, JUDr. DrSc.
 • Římanová Dana, JUDr.
 • Větrovský Jaroslav, Mgr. PhD.
Course content
1. The system of the protection of the Human Rights according to the Pacts on Human Rights of 1966 2. The system of the protection of the Human Rights according to the European Convention for the Protection of the Human Rights 3. Protection of the minorities in the framework of the Council of Europe 4. Diplomatic privileges and immunities according to the Vienna Convention of 1961 5. Development of the legal regulation of the reservations in the relation to the international treaties and its solution in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 6. The role of the United Nations Intenational Conferences and their influence on the development of the international cooperation and the International Law 7. The role of the Security Council and the General Assembly of the United Nations in the peace-keeping in the world 8. North Atlantic Treaty Organization, its establishment, development and recent tendencies 9. Principles of the Statutes of the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea 10. Development of the instruments of the peaceful settlement of disputes between the European states

Learning activities and teaching methods
Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student má rozšiřovat své znalosti získané z MPV1, ověřovat jím stanovené hypotézy při řešení problémů, uplatňovat získané vědomosti a využívat své obecné právní znalosti
professional skills
student se má ve svých verbálních a psaných projevech vyjadřovat jasně a analyticky, používát odborný jazyk, v případě vzniku problémů navrhovat jejich řešení
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
student bude znát danou problematiku, rozumět jí v širších souvislostech
professional skills
student bude způsobilý zúročit získané znalosti, je bude schopen prezentovat výsledky své práce kriticky hodnotit vzniklé nedostatky a problémy
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Balaš, Vladimír. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : C.H. Beck, 1997. ISBN 80-7179-150-4.
 • Madar, Zdeněk. Slovník českého práva I : První díl A-O. 1. vyd. Praha : Linde, 1995. ISBN 80-85647-62-1(1.
 • Madar, Zdeněk. Slovník českého práva II : Druhý díl P-Z. 1. vyd. Praha : Linde, 1995. ISBN 80-85647-62-1(2.
 • Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část, 6. vydání . Praha, 2011. ISBN 978-80-7400-398-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer