Course: Trade and Services

« Back
Course title Trade and Services
Course code KMO/OS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
 • Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Course content
- importance, position and development of trade - definition of trade activities and services - business environment in trade and services - development of Czech trade after 1989 - trade structure and performance - trends in retail development - typology of retail - co-operation in trade - problems of retail from the perspective of the European Commission and the requirements for an integrated internal market of the EU - tourism and its components - development of tourism and its impact on economy - tourism services - tourism destinations - business ethics

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Multimedia supported teaching, One-to-One tutorial
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
General economic view
professional skills
nevyžadují se
learning outcomes
professional knowledge
Student is able to: - describe key indicators which characterize the position of trade and tourism services in a national economy - understand and explain contribution of the sector to national economy and main trends in development of trade and tourism services - describe activities in retail and wholesale and trade structure including contradictory phenomenons - explain strategies of different retail unit types (formats) - identify specific position of multinational trade companies and small-and-medium-sized enterprises including consumer cooperatives - define main objectives of purchasing and marketing co-operations and franchising in trade and services
student zná: - hlavní ukazatele charakterizující postavení obchodu a služeb cestovního ruchu v národní ekonomice, - přínos odvětví národní ekonomice a hlavní tendence ve vývoji obchodu a služeb spojených s cestovním ruchem, - činnost maloobchodu a velkoobchodu a strukturu obchodu se všemi rozpornými jevy, - strategii jednotlivých typů (formátů) maloobchodních jednotek, - specifické postavení nadnárodních obchodních společnosti a společností ve skupině malých a středních podniků včetně konzumních družstev, - hlavní cíle nákupních a marketingových kooperací a franchisingu v obchodě a službách
professional skills
nejsou výstupem
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Interactive lecture
Multimedia supported teaching
One-to-One tutorial
Lecture with practical applications
general eligibility
Multimedia supported teaching
Interactive lecture
One-to-One tutorial
Lecture with practical applications
assessment methods
professional knowledge
Written exam
Test
general eligibility
Written exam
Recommended literature
 • Cimler, Petr (ed). Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň, 2011. ISBN 978-80-261-0055-3.
 • CIMLER, Petr, ŠÍPEK, Ladislav. Obchod, spotřeba a cestovní ruch v ČR 2014. Praha, 2014. ISBN 978-80-245-2063-6.
 • CIMLER, Petr, ZADRAŽILOVÁ, Dana a kol. Retail management. Praha, 2007. ISBN 978-80-7261-167-6.
 • HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha, 2011. ISBN 978-80-7373-107-6.
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Brno, 2012. ISBN 978-80-210-5847-7.
 • ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. Praha, 2011. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • RYGLOVÁ, Kateřina; BURIAN, Michal; VAJČNEROVÁ, Ida. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4039-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (15-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 1 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-3) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (13-4) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (17-1) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 3 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-2) Philological sciences 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Philosophy and Arts Foreign Languages for Business (16-1,2) Philological sciences 2 Summer