Course: Materials Science

« Back
Course title Materials Science
Course code KMM/NM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bublíková Dagmar, Mgr.
 • Průcha Vojtěch, Ing.
 • Zikmund David, Ing.
 • Klufová Pavla, Ing.
 • Bricín David, Ing.
 • Janoušek Jaromír, Ing.
 • Průcha Vojtěch, Ing.
 • Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
 • Fiala Jaroslav, Prof. RNDr. CSc.
 • Beneš Petr, Ing. Ph.D.
 • Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
 • Hodač Jiří, Ing.
Course content
The course focuses on the following areas: structural materials and their testing, static and dynamic tests, fatigue and technological tests, non-destructive testing, fundamentals of crystallography, structure of metallic systems, crystallization, equilibrium binary systems, technical iron alloys, stabile and metastabile equilibrium systems of Fe-C, heat treatment of steels and cast irons; thermo-mechanical and thermo-chemical treatment of steels, macromolecular materials, ceramics and composites.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Practicum
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 23 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
samostatně popsat základní typy atomových vazeb
orientovat se v základní teorii vnitřního uspořádání atomů a molekul
popsat a interpretovat základní fyzikálně-chemické zákony alespoň na úrovni středoškolského učiva
professional skills
aplikovat základní statistické metody při vyhodnocování naměřených dat
samostatně implementovat základní zákony kinematiky těles na jednoduché konstrukční mechanismy při různém způsobu zatěžování.
learning outcomes
professional knowledge
orientovat se v základní teorii kovových materiálů
popsat základní mechanismy chování kovových materiálů při různém způsobu jejich zatěžování
orientovat v základních principech zpevňovacích mechanismů kovových materiálů včetně obecných principů tepelného zpracování
orientovat se v oblasti základů degradace materiálu
professional skills
vypracovat jednoduchý měřící protokol včetně správné interpretace získaných dat.
orientovat v základních principech materiálového zkušebnictví a dále umí vyhodnotit data získaná z jednotlivých zkušebních metod.
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with a video analysis
professional skills
Group discussion
Laboratory work
Discussion
Practicum
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
professional skills
Quality of a written report
Report
Test
Recommended literature
 • Pluhař, Jaroslav. Nauka o materiálech : Celost. vysokošk. učebnice pro skupinu stud. oborů Strojírenství a ostatní kovodělná výroba. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989.
 • Skálová, Jana; Benedikt, Vladimír; Kovařík, Rudolf. Základní zkoušky kovových materiálů. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-623-1.
 • Skálová, Jana; Koutský, Jaroslav; Motyčka, Vladislav. Nauka o materiálech. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-677-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer