Course: Case Study - Building Development

« Back
Course title Case Study - Building Development
Course code KME/PSSD
Organizational form of instruction Seminar
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. Drawing up of development strategy of property portfolio of the model developing company. 2. Data processing for the database valuation analysis of the local real estate market. 3. Valuation of specific building land. 4. Valuation of specific real estate, including land. 5. Drawing up of budgeting of simple building. 6. Drawing up of principles of financing the construction. 7. Due diligence. Feasibility study. 8. Simulation of technical improvement of the building in the variants. 9. Analysis of technological solution of building according to the implementation costs. 10. Analysis of relation between amount of the acquisition cost and technical condition of building. 11. Drawing up of documents for a tender for a contractor. 12. Drawing up of concept of the constructional, technical and architectural supervision. 13. Marketing of building, approval of building, initiation of use.

Learning activities and teaching methods
Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student masters the technical and economic context of the acquisition of buildings, their management and development.
learning outcomes
Student is able practically applied the technical and economic knowledge in the process of the acquisition of buildings, their management and development.
teaching methods
Seminar
assessment methods
Test
Seminar work
Recommended literature
 • Appraisal Institute. The Appraisal of Real Estate, 20 th. Edition. Chicago, 2012. ISBN 0-922154-67-8.
 • Appraisal Institute. The Student Handbook to the Appraisal of Real Estate. Chicago, 2007. ISBN 0-922154-80-5.
 • Ort, P. Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges, Praha, 2013. ISBN 978-80-87212-77-9.
 • Ort, P. Oceňování nemovitostí a cenové mapy. Dashofer, Praha, 2008.
 • Ort, P. Oceňování nemovitostí na tržních principech. BIVŠ, Praha, 2007. ISBN 978-80-7265-101.
 • Prostějovská, Z. Management výstavbových projektů. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04142-0.
 • Tománková, Jaroslava; Čápová, Dana,; Měšťanová, Dana. Příprava a řízení staveb. Vyd. 1. V Praze : České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04166-6.
 • Zazvonil, Z. Odhad hodnoty nemovitostí. Ekopress, Praha, 2012. ISBN 978-80-86929-88-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester