Course: Computation Statistic

« Back
Course title Computation Statistic
Course code KMA/STAV
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
 • Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
 • Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Course content
1. Survey statistical software. 2. Basic descriptive statistics in Excel. 3. Graphical presentation of statistical data. 4. List of probability distributions 5. Normality tests. 6. Point estimation and interval estimation is the use of sample data to calculate an interval of possible (or probable) values of an unknown population parameter. 7. Statistical hypothesis testing. 8. Presenting and summarising the multivariate data. 9. Statistics analysis in statistical SW.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture with practical applications, Individual study
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
formulovat a vysvětlit definici pravděpodobnosti (v rozsahu předmětu KMA/PSA)
popsat a vysvětlit principy statistické inference - zejména principy bodových a intervalových odhadů a principy testování statistických hypotéz (v rozsahu předmětu KMA/PSA nebp PSB nebo PSE)
popsat a vysvětlit základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu (v rozsahu předmětů KMA/M1)
professional skills
ovládat na uživatelské úrovni program Excel
použít statistické metody a postupy pro vyhodnocování dat (bez použití počítače)
kriticky zhodnotit zdroje dat s důrazem na jejich spolehlivost a úplnost
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat vybrané SW produkty vhodné pro statistické zpracování dat
posoudit vhodnost jednotlivých vybraných SW pro statistické problémy
ilustrovat použití vybraných SW na jednoduchých příkladech
professional skills
znát statistické funkce v sw Excel (případně v dalších statisticky orientovaných softwarech)
aplikovat teoretické poznatky z oblasti pravděpodobnosti v SW Excel (případně v dalších statisticky orientovaných softwarech)
využívat znalosti základních statistických metod a postupů pro analýzu dat v sw Ecxel (případně v dalších statisticky orientovaných softwarech)
aplikovat statistické principy na vybrané reálné problémy a navrhnout jejich řešení ve zvoleném SW prostředí
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Individual study
Lecture with practical applications
professional skills
Lecture with practical applications
Individual study
general eligibility
Lecture with practical applications
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Combined exam
Seminar work
general eligibility
Combined exam
Seminar work
Recommended literature
 • Antoch, Jaromír; Vorlíčková, Dana. Vybrané metody statistické analýzy dat. Vyd. 1. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0204-9.
 • Reif, J. Metody matematické statistiky. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-302-7.
 • Reif, Jiří; Kobeda, Zdeněk. Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-702-5.
 • Sá, J. P. Marques de. Applied statistics : using SPSS, STATISTICA, and MATLAB. Berlin : Springer, 2003. ISBN 3-540-01156-0.
 • Wonnacot, T. H. - Wonnacot, R. J. Statistika pro obchod a praxi. Victoria Publishing, 1980.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (1) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2017) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2017) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2017) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2017) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2017) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and Management (2011) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2017) Economy 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Scientific Computing and Modelling (2011) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2007) Economy 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 2 Summer