Course: Software for Numerical Methods

« Back
Course title Software for Numerical Methods
Course code KMA/SNU
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Daněk Josef, Doc. Ing. Ph.D.
  • Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Course content
methods for solving nonlinear equations, direct and iterative methods for solving of linear systems, methods for eigenvalue problems, approximation of functions, interpolation, L2-approximation, spline, numerical differentiation and quadrature, numerical methods for solving initial value problems

Learning activities and teaching methods
E-learning, Collaborative instruction, Multimedia supported teaching, Practicum
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 22 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
student má znalosti matematiky v rozsahu učiva střední školy
professional skills
student je schopen používat základní matematické pojmy na úrovni učiva střední školy
learning outcomes
professional knowledge
student dokáže formulovat základní úlohy numerické matematiky (viz obsah předmětu) a má přehled o základních metodách a algoritmech numerické matematiky
professional skills
student je schopen použít základní numerické metody na konkrétní úlohy
student je schopen posoudit a analyzovat výsledky získané použitými numerickými metodami v sw MATLAB
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
Laboratory work
Collaborative instruction
Multimedia supported teaching
Practicum
professional skills
Laboratory work
Multimedia supported teaching
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Recommended literature
  • Míka, Stanislav; Brandner, Marek. Numerické metody I. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-619-3.
  • Přikryl, Petr; Brandner, Marek. Numerické metody II. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-699-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Materials Engineering and Engineering Metallurgy (2004) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter