Course: Probability and Statistics A

« Back
Course title Probability and Statistics A
Course code KMA/PSA
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kobeda Zdeněk, RNDr.
 • Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
 • Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
 • Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Course content
Events and their probabilities. General theory on discrete and continuous random variables. Hypergeometric, binomial and Poisson distributions. Exponential and normal distributions. The central limit theorem. Quantiles of a continuous distribution. Transformation of a random variable. Log-normal, Student and chi-square distributions. Descriptive statistics. Estimates of parameters. General procedure for testing hypotheses. Testing a claim about a mean. Tests of variances. Correlation. Tests comparing two parameters. F-distribution. Chi-square test of goodness of fit. Contingency tables. Regression analysis. Coefficient of determination. Multiple regression. Reliability function, failure rate. Weibull distribution. Sum of random variables. Gamma distribution. Uses and abuses of statistics.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Collaborative instruction, Task-based study method
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
aplikovat základy diferenciálního počtu při analýze prúběhu funkce
formulovat základní kombinatorické úvahy
zvolit vhodný postup při řešení jednoduchých kombinatrorických úloh
interpretovat geometrický význam určitého integrálu
professional skills
načrtnout grafy elementárních funkci
spočítat derivaci a integrál funkce reálné proměnné ( v rozsahu M1, resp.MA1, resp. M1S )
analyzovat průběh a extrémy funkce
upravit výrazy s kombinačními čísly a faktoriály
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
využít diferenciálního a integrálního počtu k výpočtúm pravděpodobností
vybrat vhodný statistický test pro test hypotézy
formulovat statistickou hypotézu
rozpoznat základní typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti
realizovat základní metody regresní a korelační analýzy
zvolit vhodný plán pro statistické experimenty
professional skills
interpretovat správně statistické výsledky
vypočítat základní charakteristiky diskrétních a spojitých typů rozdělení pravděpodobnosti
použít metod popisné statistiky k shrnutí informací z dat
vypočítat bodové a intervalové odhady parametru rozdělení
zhodnotit vhodnost použitého resgesního modelu
spočítat pravděpodobnost a podmíněnou pravděpodobnost jevu
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Lecture
Self-study of literature
Task-based study method
professional skills
Practicum
Lecture
Task-based study method
Self-study of literature
general eligibility
Self-study of literature
Lecture
Task-based study method
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
professional skills
Test
Combined exam
general eligibility
Test
Combined exam
Recommended literature
 • Brousek, Jan; Ryjáček, Zdeněk. Sbírka řešených příkladů z počtu pravděpodobnosti. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7082-063-2.
 • Reif, J. Metody matematické statistiky. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-302-7.
 • Reif, Jiří; Kobeda, Zdeněk. Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-702-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2016) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2017) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2017) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2017) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2017) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2012) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2017) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2013) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2013) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2016) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2012) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Scientific Computing and Modelling (2011) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2015) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and Management (2011) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (1) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2013) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2012) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2007) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2010) Construction industry, geodesy and cartography 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2013) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2017) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Winter
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter