Course: Mathematical Modelling

« Back
Course title Mathematical Modelling
Course code KMA/MM
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Brandner Marek, Doc. Ing. Ph.D.
 • Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Course content


Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Lecture
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 8 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozumět základním pojmům z oblasti matematické analýzy (posloupnosti, řady)
vysvětlit základní poznatky z oblasti numerické matematiky (numerické řešení soustav lineárních a nelineárních rovnic)
používat základní poznatky z oblasti matematické analýzy (diferenciální a integrální počet)
používat základní poznatky z oblasti numerické matematiky (numerické derivování, numerická kvadratura, numerické řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice)
ovládat základní poznatky z lineární algebry (maticový počet, soustavy lineárních algebraických rovnic)
professional skills
vypočítat derivace a integrály elementárních funkcí
navrhnout algoritmy pro numerické derivování, integrování a numerické řešení úloh pro diferenciální rovnice
řešit soustavy lineárních algebraických rovnic (pomocí přímých a iteračních metod)
řešit úlohy s posloupnostmi a řadami
general eligibility
s pomocí odborníka získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě samostatného studia doporučených zdrojů
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
formulovat základní matematické modely založené na obyčejných a parciálních diferenciálních rovnicích
navrhnout jednoduché numerické modely a algoritmy
formulovat základní matematické modely založené na lineárních a nelineárních soustavách rovnic
v jednoduchých případech rozhodnout, zda je získaná matematická úloha (jednoznačně) řešitelná
professional skills
komunikovat s odborníky z jiných vědních oblastí, než je studovaný obor
v jednoduchých případech navrhnout postup pro validaci a verifikaci získaných výsledků
provést implementaci jednoduchých numerických modelů a metod
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Task-based study method
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Lecture with practical applications
professional skills
Students' self-study
Individual study
Students' portfolio
general eligibility
Discussion
Students' self-study
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
Seminar work
Quality of a written report
professional skills
Individual presentation at a seminar
Seminar work
general eligibility
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Bellomo, Preziosi. Modelling, Mathematical methods and Scientific Computing. CRC Press, 1995.
 • Giordano, Weier. A First Course in Mathematical Modelling. 1985.
 • Hoppenstedt, Peskin. Mathematics in Medicine and the Life Sciences,Springer. 1992.
 • Huntley, James. Mathematical Modelling. 1990.
 • Murray, J. D. Mathematical biology. 2nd ed. corr. Berlin : Springer, 1993. ISBN 3-540-57204-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Graphics (2017) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2016) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2017) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied Physics and Physical Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied Physics and Physical Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2017) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Scientific Computing and Modelling (2011) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Medical Informatics (2015) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2015) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2014) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Graphics (2015) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics (2017) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2017) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2011) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Intelligent Computer Systems (1) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Software Engineering (2015) Special and interdisciplinary fields 2 Winter