Course: Increasing Product Competitiveness

« Back
Course title Increasing Product Competitiveness
Course code KKS/ZUV
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mazínová Ivana, Ing. Ph.D.
 • Bartoň Lukáš, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Collaborative instruction, Discussion, Students' portfolio, Group discussion, Task-based study method, Individual study, Field trip
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 16 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 4 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit a použít na výkrese lineární a geometrické tolerance.
professional skills
navrhnout a nakreslit strojní součást dle dané funkce.
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
umí vysvětlit závislost mezi předepisováním tolerancí rozměrů na technických výkresech a zajišťováním kvality produktu v sériové výrobě;
umí popsat nástroje a metody řízení kvality;
umí vysvětlit postup při výběru materiálů v rámci konstrukčního procesu.
professional skills
umí navrhnout tolerance na výrobním výkrese s ohledem na sériovou výrobu;
umí použít nástroje a metody řízení kvality;
umí provést analýzu konstrukčních požadavků pro optimální výběr materiálu. Umí pracovat s databází materiálů CES EduPack.
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Field trip
Collaborative instruction
Group discussion
Discussion
professional skills
Task-based study method
Individual study
Students' portfolio
Multimedia supported teaching
general eligibility
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Test
Group presentation at a seminar
professional skills
Skills demonstration during practicum
Group presentation at a seminar
Quality of a written report
general eligibility
Self-evaluation
Recommended literature
 • ASHBY, Michael F. Material Selection in Mechanical Design. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 978-1-85617-663-7.
 • Franke, W. D. Analýza možných způsobů a důsledků závad (FMEA) : příručka. ČSJ, 2001.
 • Chaloupka, Jiří. Jednoduše kvalita. ISBN 978-80-254-1346-3.
 • Nenadál, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti : quality management. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-7261-071-6.
 • Veber, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer