Course: Fund. of Manufacturing Machine Design

« Back
Course title Fund. of Manufacturing Machine Design
Course code KKS/ZSVS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
 • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
 • Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
 • Drexler Tomáš, Ing.
 • Limberg Luboš, Ing.
Course content
The course focuses on the following areas: history of manufacturing machines in the world; manufacturing machines - definitions, elementary notions; energy balance of the duty cycle, efficiency of the duty cycle; importance and use of manufacturing machines; main types of machine tools and forming machines; design of basic parts of manufacturing machines. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Multimedia supported teaching
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování
professional skills
použít základní znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu jednotlivých komponent strojů
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
analyzovat jednotlivé etapy ve vývoji tvářecích (TS) a obráběcích (OS) strojů
odhadnout další vývoj v konstrukci výrobních strojů
aplikovat teoretické poznatky z oblasti energetické bilance výrobního stroje na konkrétních problémech při návrhu výrobního stroje
uvést do souvislosti základní pojmy z oblasti TS a OS
analyzovat základní představitele TS a OS
zhodnotit klady i zápory základních představitelů TS a OS
vytvořit kinematická schémata základních představitelů TS a OS
teaching methods
Multimedia supported teaching
Lecture with practical applications
assessment methods
Combined exam
Test
Recommended literature
 • Čechura, Milan; Staněk, Jiří. Tvářecí stroje : hydraulické lisy. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-480-8.
 • Jiří Staněk. Přednášky z předmětu ZSVS (tvářecí stroje) v elektronické podobě. ZČU v Plzni, 2012.
 • Kubíček, Josef. Konstrukce a výpočty obráběcích strojů. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1994. ISBN 80-7082-146-9.
 • Kubíček, Josef. Základy stavby výrobních strojů : obráběcí stroje. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-710-6.
 • Staněk, Jiří. Základy stavby výrobních strojů : tvářecí stroje. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-738-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Design, specialization Industrial Design (4) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter