Course: Fundamentals of Robotics

« Back
Course title Fundamentals of Robotics
Course code KKS/ZRO
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Course content
Significant part of the course is focused on design of robots, including overview of actuators, sensors and control system. Overview of further topics like motion planning and control, grasping of objects, effectors, autonomous systems, navigation and special topics as service robots, robots for medical applications, artificial intelligence in robotics, etc. is given.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, One-to-One tutorial, Laboratory work, Task-based study method, Individual study, Self-study of literature
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge in the range of the previous study at the university is supposed.
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s konstruováním strojů a zařízení a mít vlastní názor na jejich řešení
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů strojů a zařízení
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně v souvislostech jen částečně známých
professional skills
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
použít samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplín při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
navrhnout na základě získaných znalostí vybrané konstrukční uzly strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students after graduation of this course are able to: - apply theoretical knowledge in the field of robotics - recognise and formulate problems concerning design of system components - use gained knowledge
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení robotických systémů
zhodnotit samostatně a mít vlastní názor na řešení robotických systémů
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s robotikou a má vlastní názor na jejich řešení
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků oboru robotika
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
zhodnotit samostatně klady i zápory robotických systémů
professional skills
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru a jejich vyhodnocení
rozpoznat samostatně a formulovat problémy týkající se robotiky
navrhnout na základě získaných znalostí teoretických i praktických vybrané robotické systémy
použít své teoretické znalosti z robotiky při řešení konkrétních praktických problémů
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
Lecture with practical applications
professional skills
Laboratory work
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Skills demonstration during practicum
professional skills
Skills demonstration during practicum
Project
Recommended literature
 • Springer Handbook of Robotics. Springer, 2007. ISBN 978-3540239574.
 • Carbone, Giuseppe. Grasping in Robotics. London : Springer, 2013. ISBN 978-1-4471-4663-6.
 • Dudek, Gregory; Jenkin, Michael. Computational principles of mobile robotics. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-69212-0.
 • Grepl, Robert. Kinematika a dynamika mechatronických systémů. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3530-8.
 • Choset, Howie M. Principles of robot motion : theory, algorithms, and implementation. Cambridge : MIT Press, 2005. ISBN 0-262-03327-5.
 • Kolíbal, Zdeněk; Knoflíček, Radek. Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. Košice : Vienala, 2000. ISBN 80-88922-27-5.
 • Kurfess, Thomas R. Robotics and automation handbook. Boca Raton : CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-1804-1.
 • Margolis, Michael. Arduino cookbook. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-449-31387-6.
 • McRoberts, Michael. Beginning Arduino. New York : Apress, 2010. ISBN 978-1-4302-3240-7.
 • Novák, Petr. Mobilní roboty : pohody, senzory, řízení. Praha : BEN - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-141-1.
 • Piskač, Luděk. Průmyslové roboty. Plzeň : Západočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7082-554-5.
 • Piskač, Luděk. Průmyslové roboty. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. ISBN 80-7043-278-0.
 • Rocon, Eduardo; Pons, José L. Exoskeletons in rehabilitation robotics : tremor suppression. Berlin : Springer, 2011. ISBN 978-3-642-17658-6.
 • Siegwart, Roland; Nourbakhsh, Illah Reza,; Scaramuzza, Davide. Introduction to autonomous mobile robots / Roland Siegwart, Illah R. Nourbakhsh, and Davide Scaramuzza. 2nd ed. Cambridge : MIT Press, 2011. ISBN 978-0-262-01535-6.
 • Talácko, Jaroslav; Matička, Robert. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1995. ISBN 80-01-01291-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer