Course: Use of Advanced CAD Software Packages

« Back
Course title Use of Advanced CAD Software Packages
Course code KKS/VSC
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Janda Petr, Ing.
  • Sedláček František, Ing.
  • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
Complicated problems of linear static, dynamic analysis, heat conduction, contact problems, the role of the composites and the foundations of nonlinear problems. 1. Contact analyses 2. Contact analyses 3. Modal analyses 4. Harmonic analyses 5. Thermal analyses 6. Thermal analyses 7. Composite materials 8. Material nonlinearities 9. Impact 10.Reserve and repetition

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Practicum
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The aim of the course is to understand basic concepts FEM. Students are able to solve problems of non-linear statics, dynamics, problems of heat conduction and other in the environment of selected FEM module of CAD systems NX or Pro / Engineer by using ANSYS and MSC Marc solvers.
rozumět odborné terminologii v anglickém jazyce
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
mít teoretické znalosti výpočtových simulací s využitím metody konečných prvků (MKP) pro lineární i nelineární úlohy
professional skills
sestavit korektní výpočtový model pro simulace, stanovit okrajové podmínky řešení úlohy a vysvětlit získané výsledky
použít samostatně své znalosti z oblasti MKP výpočtů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
learning outcomes
professional knowledge
Students learn to solve complex calculation tasks in the system ANSYS.
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech technických výpočtů konstrukcí
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti lineárních a nelineárních výpočtových simulací teplotně- mechanického chování konstrukcí
formulovat korektní výpočtové modely pro pokročilé analýzy s využitím MKP
professional skills
sestavit korektní výpočtový model pro řešení pokročilých analýz s definováním jejich okrajových podmínek a vysvětlením získaných výsledků
použít samostatně své znalosti výpočtových možností MKP systémů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
teaching methods
professional knowledge
Practicum
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Practical exam
professional skills
Practical exam
Recommended literature
  • &. Referenční manuály, firemní literatura - Dokumentace k systému ANSYS. &.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer