Course: Technical Diagnostics

« Back
Course title Technical Diagnostics
Course code KKS/TDS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Course content
Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Laboratory work, Task-based study method
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
  • Contact hours - 65 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Use theoretical knowledge of programming, electrotechnics, mathematics, mechanics and machine parts in the design of diagnostic tests and measurements
Propose an algorithm for the measurement or analysis program.
Calculate a basic statistical parameters of data and use it to data analyze using common office software.
Describe and explain on a higher level the physical principles and design of sensors of basic physical quantities
Knowledge in a basic office software. Knowledge in a basic programming. Knowledge in a basic physical principles of sensors.
professional skills
navrhnout na základě získaných znalostí základní části diagnostického testu
navrhnout program v nějakém programovacím jazyce (znalost LabVIEW výhodou)
používat výpočtových možností kancelářských programů
realizovat základní elektrická zapojení a mechanická složení diagnostických testů
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
interpretovat výsledky pokročilých matematických analýz v oblasti diagnostiky strojů
navrhnout jednoduchý diagnostický test, provést měření, analyzovat data a vyvodit obecné závěry
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni pokročilé experimentální měřící a diagnostické metody
Students after graduation of this course are able to: - apply a virtual instruments to an experimental diagnostics - create a simply programs of a virtual instruments - apply a basic diagnostic methods - create a diagnostic tests
professional skills
používat pokročilé počítačové a přístrojové vybavení k realizaci diagnostických testů
používat program LabVIEW k tvorbě experimentálních měření
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Laboratory work
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Oral exam
Recommended literature
  • Kreidl, Marcel; Šmíd, Radislav. Technická diagnostika : senzory - metody - analýza signálu. null. Praha : BEN, 2006. ISBN 80-7300-158-6.
  • Vlach, Jaroslav; Havlíček, Josef; Vlach, Martin. Začínáme s LabVIEW / Jaroslav Vlach, Josef Havlíček, Martin Vlach. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-245-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter