Course: Semester Project

« Back
Course title Semester Project
Course code KKS/SPVS1
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
  • Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
  • Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
  • Duník Miroslav, Ing.
  • Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
Course content
Project Process

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, One-to-One tutorial, Individual study, Students' self-study
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Contact hours - 20 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Supposed knowledge is in the range of present university education.
využívat teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při konstrukčním návrhu
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možné varianty konstrukčních řešení uzlů výrobních strojů
professional skills
použít své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování technických zařízení
získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
learning outcomes
professional knowledge
Students will learn how to design a computationally solve part of the production machine.
sdělit odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených se zadaným konstrukčním problémem a mít vlastní názor na jejich řešení
zhodnotit klady i zápory základních představitelů zadaného úkolu
mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení zadaného úkolu
professional skills
použít své teoretické znalosti z konstruování technických zařízení při řešení konkrétního uzlu výrobního stroje
formulovat problémy týkající se konstrukce výrobních strojů
navrhnout vybraný konstrukční uzel výrobního stroje s využitím moderních software a provést kontrolní a návrhové výpočty
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Quality of a written report
professional skills
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
  • Podle konkrétního zadání.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer