Course: Semester Project

« Back
Course title Semester Project
Course code KKS/SPDM1
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
 • Kořínek Jiří, Ing.
 • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
 • Čermák Roman, Ing. Ph.D.
 • Barták Jiří, Ing.
 • Mazínová Ivana, Ing. Ph.D.
 • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
 • Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
 • Křížek Michal, Ing. Ph.D.
 • Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
 • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The semester project gives students an opportunity to use the theoretical knowledge, gained through their studies, in the solution of specific problems. It consists of the following parts: analysis of the state of the art in the given area, presentation of possible solutions and detailed description of the chosen one. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
 • Contact hours - 65 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge in the range of the present university education is supposed, further the knowledge in the field of transport and manipulation technics and CAD technology.
využívat teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při konstrukčním návrhu
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možné varianty konstrukčních řešení z oblasti konstruování dopravní techniky
professional skills
použít své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování technických zařízení
získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
learning outcomes
professional knowledge
After graduation of this project the student intensifies his skill to solve a simpler design task in the field of transport and manipulation technics
sdělit odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených se zadaným konstrukčním problémem a mít vlastní názor na jejich řešení
zhodnotit klady i zápory základních představitelů zadaného úkolu
mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení zadaného úkolu
professional skills
použít své teoretické znalosti z konstruování technických zařízení při řešení konkrétního uzlu silničního nebo kolejového vozidla
formulovat problémy týkající se konstrukce dopravní techniky
navrhnout vybraný konstrukční uzel silničního nebo kolejového vozidla s využitím moderních software a provést kontrolní a návrhové výpočty
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
Task-based study method
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Individual presentation at a seminar
professional skills
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • dle zadání.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer