Course: Combustion Engines

« Back
Course title Combustion Engines
Course code KKS/SM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
  • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
  • Klepáček Jan, Ing. Ph.D.
Course content
Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Laboratory work
  • Practical training (number of hours) - 52 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Supposed knowledge is in the range of present university education.
být schopen samostatně využívat znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti
orientovat se v základní problematice technologie obrábění
orientovat se dobře v problematice teoretických konstrukčních předmětů ? části strojů a základů konstruování, konstrukční materiály, technologie, slévání, tváření
znát základní teoretické principy zákonů termodynamické soustavy
professional skills
pracovat s matematickými funkcemi základní algebry
vyřešit jednoduché úlohy z kinematiky, dynamiky hmotného bodu a systému
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
learning outcomes
professional knowledge
Students will obtain constructional knowledge in the field of combustion engine.
mít znalosti o konstrukci jednotlivých uzlů motorů
mít znalosti o jednotlivých fázích činnosti 4- dobých a 2-dobých motorů
mít přehled o principech práce spalovacích motorů, dělení podle tvorby směsi
mít přehled o vývoji a současném stavu konstrukce pístových spalovacích motorů a jejich prvků
professional skills
být schopen posoudit konstrukci stávajících pístových spalovacích motorů z hlediska vhodnosti použití motoru pro požadovaný účel
být schopen navrhnout vhodné konstrukční řešení jednotlivých uzlů motorů s ohledem na technologičnost a předpokládaný způsob montáže
být schopen samostatně rozpoznat a formulovat problémy týkající se konstrukce spalovacích motorů
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Laboratory work
professional skills
Laboratory work
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Combined exam
Recommended literature
  • Hromádko, Jan. Spalovací motory : komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilních škol. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3475-0.
  • Košťál J.; Suk B. Pístové spalovací motory. Nakladatelství ČSAV Praha, 1963.
  • Kožoušek, Josef. Výpočet a konstrukce spalovacích motorů I. Vyd. 1. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1978.
  • Merker, Günter P.,; Schwarz, Christian; Teichmann, Rüdiger. Combustion engines development : mixture formation, combustion, emissions and simulation / [AVL]. Günter P. Merker .., ed.. Heidelberg : Springer, 2011. ISBN 978-3-642-02951-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter