Course: Introduction to Mechanical Engineering

« Back
Course title Introduction to Mechanical Engineering
Course code KKS/SI
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mazínová Ivana, Ing. Ph.D.
 • Bartoň Lukáš, Ing. Ph.D.
 • Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Duník Miroslav, Ing.
 • Gorschenek Martin, Ing.
 • Tříska Ladislav, Ing.
 • Sedláček František, Ing.
 • Trpák Lukáš, Ing.
 • Sklenář Petr, Ing.
 • Kroll Jakub, Ing.
 • Hrdlička Filip, Ing.
 • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Kratochvíl Martin, Ing.
 • Běle Miroslav, Ing.
 • Florian Pavel, Ing.
 • Tančin Milan, Ing.
 • Marek Václav, Ing.
 • Švagr Marcel, Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, One-to-One tutorial, Individual study, Self-study of literature, Lecture, Lecture with visual aids, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
none
nepředpokládají se žádné znalosti odborného charakteru
professional skills
nepředpokládají se žádné dovednosti odborného charakteru
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
umí vysvětlit základní pravidla technického kreslení strojních součástí podle norem ČSN;
umí vyjmenovat a vysvětlit základní lineární a geometrické tolerance u rozměrů strojních součástí.
professional skills
umí vytvořit a číst výrobní výkres libovolné strojní součásti obsahující údaje potřebné pro její výrobu;
umí vytvořit a číst jednoduchý výkres sestavy zobrazující prostorové uspořádání a vzájemný vztah smontovaných součástí a s ním související seznam položek.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
Students' self-study
Self-study of literature
Group discussion
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
Task-based study method
Skills demonstration
Group discussion
One-to-One tutorial
Multimedia supported teaching
Individual study
general eligibility
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
Test
Quality of a written report
professional skills
Practical exam
Written exam
Seminar work
Skills demonstration during practicum
general eligibility
Self-evaluation
Recommended literature
 • Drastík, František. Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem : tolerování rozměrů a geometrických vlastností. Ostrava : Montanex, 1996. ISBN 80-85780-18-6.
 • Drastík, František. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Ostrava : Montanex, 2005. ISBN 87-7225-195-3.
 • Giesecke, Frederick E. Technical drawing. 13th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-513527-3.
 • Kletečka, Jaroslav; Fořt, Petr. Technické kreslení. Vyd. 1. Brno : CP Books, 2005. ISBN 80-251-0498-2.
 • Leinveber, Jan; Vávra, Pavel. Strojnické tabulky : pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly : Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7.
 • Pospíchal, Jaroslav. Technické kreslení. Vyd. 3., přeprac. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03214-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter