Course: Practice in a manufacturing company

« Back
Course title Practice in a manufacturing company
Course code KKS/PRAX4
Organizational form of instruction Practice
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The special practice performed on the choosen company´s workplace (fundamentals of diagnostic equipments, measurement methods). The content of this practice must be coherent with the field of study on the academic level.

Learning activities and teaching methods
Internship
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Supposed knowledge is in the range of present university education.
předpoklad znalostí získaných v rozsahu předmětů ze studia
professional skills
základní znalosti v postupu tvorby jednoduchého výrobku
základní znalosti v postupech výrobních procesů
learning outcomes
professional knowledge
The familiarization with an environment of a production firm and with procedures by the generation of products.
seznámení se s pracovními postupy v prostředí výrobního podniku
získání praktických znalostí při postupu ve vytváření technických produktů
professional skills
zvládnutí možnost komplexnějšího návrhu výrobku v konkrétním prostředí vybraného podniku
teaching methods
professional knowledge
Internship
professional skills
Cooperative instruction
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
  • Dle studovaného tématu, poskytnutá firmou dozorující vykonávanou odbornou praxi.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer