Course: Practice in a manufacturing company

« Back
Course title Practice in a manufacturing company
Course code KKS/PRAX1
Organizational form of instruction Practice
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The special practice performed on the choosen company´s workplace (in the field of functional units of vehicles). The content of this practice must be coherent with the field of study on the academic level.

Learning activities and teaching methods
Internship
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Supposed knowledge is in the range of present university education.
předpoklad znalostí získaných v rozsahu studovaných předmětů
professional skills
základní znalosti struktury podniků
learning outcomes
professional knowledge
The familiarization with an environment of a production firm and with procedures by the generation of products.
seznámení se s prostředním výrobní firmy a jeho výrobní strukturou
získání praktických znalostí s postupy vytváření technických produktů
celkové seznámení s prostředím vybraného výrobního podniku
professional skills
zmapování výrobních postupů a technologií ve vybraném podniku
zvládnutí možnosti jednoduchého technologického návrhu v konkrétním prostředí vybraného podniku
teaching methods
professional knowledge
Internship
professional skills
Cooperative instruction
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
  • Dle studovaného tématu, poskytnutá firmou dozorující vykonávanou odbornou praxi.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter