Course: Thesis Related Project

« Back
Course title Thesis Related Project
Course code KKS/PDPDM
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 8
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kořínek Jiří, Ing.
 • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
 • Čermák Roman, Ing. Ph.D.
 • Barták Jiří, Ing.
 • Mazínová Ivana, Ing. Ph.D.
 • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
 • Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
 • Křížek Michal, Ing. Ph.D.
 • Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
 • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
 • Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Course content
In the thesis related projects students prove their ability to apply, independently and creatively, the knowledge gained in the course of their studies. Under the guidance of their tutors they work on the theoretical part, and subsequently also on the practical part of their theses. They analyse the state of the art in the given area, present possible solutions and evaluate them. The chosen solutions are then developed further and described in detail in their theses. See Courseware.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
 • E-learning (given by an e-learning course) - 200 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Students are able to analyze a given technical problem, specify its nature including the theoretical clarification, create possible solutions, choose the most suitable option based on selected criteria and evaluating methods. Students learn how to choose the appropriate methods of solving the problem. The aim of the course is to inform about solving issues directly at the worklplace of the diploma thesis authority. Students are able to consult the issue with specialists, ask questions, work with obtained information and stay in contact with technical community.
charakterizovat pracovní hypotézy, metody a techniky potřebné pro řešení zadaného problému
samostatně získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
komplexně popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možné varianty jednotlivých řešení
samostatně popsat a vysvětlit získané teoretické a praktické znalosti ze studovaného oboru
popsat současný stav poznání řešené problematiky
professional skills
použít samostatně své teoretické i praktické znalosti ze studovaného oboru při řešení konkrétních problémů zadaných v jeho DP
navrhnout samostatně nová řešení zadaného problému
umí vytvořit si vlastní názor na jednotlivá navržená řešení a být schopen vybrat optimální variantu řešení (být schopen analyzovat úroveň technického řešení)
získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
learning outcomes
professional knowledge
After graduation of this project the student is able to finish and compile his diploma work
popsat a vysvětlit na vyšší úrovni možná řešení problémů v DP a mít vlastní názor na jejich výsledné řešení
využívat výpočetní techniku a popsat specializovaný software
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků v oboru
professional skills
použít své teoretické i praktické znalosti při řešení konkrétních problémů zadaných v DP
využívat samostatně výpočetní techniku se specializovaným software při řešení konkrétních problémů
vysvětlit a zhodnotit klady i zápory řešení zadaného problému a být schopen obhájit svoji práci před odbornou komisí
vytvořit technicko ekonomické zhodnocení přínosu navrhovaného řešení
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
Individual presentation at a seminar
Recommended literature


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer