Course: Micro- and Nanotechnologies

« Back
Course title Micro- and Nanotechnologies
Course code KKS/MNT
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Barták Jiří, Ing.
Course content
Production techniques leading to micro- and nanomaterials. Experimetal technique. Applications. Social and ethic aspects. Future of micro- and nanotechnologies. Information sources, projects. - Introduction to micro- and nanotechnologies - Production techniques leading to micro- and nanomaterials - Syntesis of nanomaterials - Industrial applications - Social and ethic aspects - Future of micro - and nanotechnologies - Information sources, projects and possibility of joining them Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Self-study of literature
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge in the range of the previous study at the university is supposed.
využívat samostatně základní teoretické znalosti z oblasti chemie, fyziky a materiálů
být schopen orientovat se v oblasti nových technologií a materiálů
používat alespoň jeden cizí jazyk se zaměřením na oblast techniky
professional skills
být schopen samostatně využívat, vyhledávat a zpracovávat odborné zdroje tuzemské i zahraniční
být schopen orientovat se v oblasti nových technologií a materiálů
být schopen orientovat se v oblastech strojírenství a techniky
learning outcomes
professional knowledge
popsat komplexně a vysvětlit využití nanotechnologií a nanomateriálů
o praktickém využití nanomateriálů a nanotechnologií
o základních vlastnostech jednotlivých typů nanomateriálů a nanotechnologií
professional skills
zhodnotit klady i zápory využití nanomateriálů a nanotechnologií a to jak obecně tak pro konkrétní obory
aplikovat teoretické znalosti z oblasti mikro a nano technologií a materiálů a rozpoznat a formulovat problémy týkající jejich použití v běžném životě
uvést do souvislosti základní pojmy z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Lecture with practical applications
assessment methods
Oral exam
Project
Recommended literature
 • Ajayan, Pulickel M.; Braun, P. V.; Schadler, L. S. Nanocomposite science and technology. Weinheim : WILEY-VCH, 2003. ISBN 3-527-30359-6.
 • Hošek, Jan. Úvod do nanotechnologie. 1. vyd. Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04555-8.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 1, A?Ch. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-057-8.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 10, So?Z, Index. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-066-7.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 2, CI?E. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-058-6.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 3, El?H. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-059-4.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 4, Hy?M. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-060-8.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 5, Mag?Mu. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-061-6.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 6, Nano A?M. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-062-4.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 7, Nano Me?T. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-063-2.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 8, Ne?P. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-064-0.
 • Nalwa, Hari Singh. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology. vol. 9, Po?S. Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publ., 2004. ISBN 1-58883-065-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter