Course: Mechatronics in Machine Design

« Back
Course title Mechatronics in Machine Design
Course code KKS/MKS
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Course content
The course focuses on the following areas : mechatronics as an interdisciplinary branch linking mechanical engineering, electrical engineering and informatics; sensors, traditional and modern indication of quantities for feedback control; actuators - traditional and nontraditional; modelling and control of mechatronic systems; fundamentals of artificial intelligence, active vibration control; micro- and nanotechnology; mechatronics in manufacturing and transport; commonly used software instruments for simulation of mechanical, hydraulic, pneumatic, electrical and combined systems. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, One-to-One tutorial, Laboratory work, Skills demonstration, Self-study of literature
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge in the range of the previous study at the university is supposed.
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při návrhu strojů a zařízení
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s konstruováním strojů a zařízení a mít vlastní názor na jejich řešení
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů strojů a zařízení
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
professional skills
používat své odborné dovednosti alespoň v jednom cizím jazyce
použít samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplín při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
zhodnotit samostatně klady i zápory mechatronických systémů
Students after graduation of this course are able to: - apply theoretical knowledge in the field of mechatronics - recognise and formulate problems concerning design of system components - use gained knowledge for designing of more sofisticated ("intelligent") machines
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených s aplikacemi mechatroniky a mít vlastní názor na jejich řešení
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni principy a aplikace mechatroniky
professional skills
rozpoznat a samostatně formulovat problémy týkající se aplikací mechatroniky
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru a jejich vyhodnocení
použít své teoretické znalosti z mechatroniky při řešení konkrétních praktických problémů
navrhnout na základě získaných znalostí teoretických i praktických vybrané konstrukční uzly mechatronických zařízení
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
One-to-One tutorial
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
Laboratory work
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Elektronické manuály k MATLAB, SIMULINK, AmeSim.
 • Balda, Miroslav. Úvod do MATLABu. 2. opr. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. ISBN 80-7082-404-2.
 • Grepl, Robert. Kinematika a dynamika mechatronických systémů. Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN 978-80-214-3530-8.
 • Margolis, Michael. Arduino cookbook. 2nd ed. Sebastopol : O'Reilly, 2012. ISBN 978-1-449-31387-6.
 • McRoberts, Michael. Beginning Arduino. New York : Apress, 2010. ISBN 978-1-4302-3240-7.
 • Valášek, Michael. Mechatronika. Praha : ČVUT, 1995. ISBN 80-01-01276-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter