Course: Road Vehicle Design 2

« Back
Course title Road Vehicle Design 2
Course code KKS/KSV2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
 • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Course content
The course is intended to give students a good insight into the following areas: design of road vehicles; basic types of vehicle steering, kinematics of steering; steering boosters and absorbers; brake systems, requirements, properties; brake design, brake boosters and unloaders; driving mechanisms of road vehicles, engines, gearboxes and final drives; mounting of driving mechanisms; safety; legislative limitations of road vehicle design. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
mít základní znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se zaměřením na obor konstruování strojů a zařízení
The aim of this course is to provide students with information about various transport systems, conveyances and basic computing analysis. Students are informed about basic distribution of transport systems and conveyances incl. the description of their main design units and basic technical parameters of conveyances . Students are introduced into the basic principles of movement and driving of conveyances incl. basic computing analysis. Students are provided with information about main design groups of road vehicles, ie. combustion engines and driveline, chassis, car bodies, assistance and comfort systems.
mít základní znalosti alespoň jednoho konstrukčního a výpočtářského nástroje CAD
orientovat se dostatečně v konstrukčních řešeních základních konstrukčních skupin strojů a zařízení
být vybaven znalostmi z průpravných odborných teoretických předmětů (mechanika, nauka o materiálu)
professional skills
komunikovat relevantně s odborníky v oblasti konstrukce strojů a zařízení
zobecňovat a využívat vlastní získané zkušenosti v konstruování strojů a zařízení
používat alespoň jeden cizí jazyk při konstruování strojů a zařízení
aplikovat znalosti z průpravných odborných vědních disciplín při analýze a syntéze (konstruování) strojů a zařízení
získávat a rozvíjet odborné dovednosti v oblasti konstruování strojů a zařízení na základě svých praktických zkušeností a jejich vyhodnocení a využívat je ve své konstrukční činnosti
používat alespoň jeden konstrukční a výpočtářský nástroj CAD
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získávat samostatně další znalosti samostatným studiem poznatků z oblasti pohonných, asistenčních a komfortních systémů silničních vozidel
mít základní znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se zaměřením na obor pohonných, asistenčních a komfortních systémů silničních vozidel
popsat komplexně a vysvětlit různá konstrukční řešení pohonných, asistenčních a komfortních systémů silničních vozidel
Students after graduation of this course are able to: - assess the pros and con of transmission system parts and ABS, ASR - analyze basic representatives of transmission system and ABS, ASR - apply theoretical knowledge of transmission system and ABS, ASR - recognise and formulate problems concerning design of transmission system and ABS, ASR
professional skills
využívat základní znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se zaměřením na obor pohonných, asistenčních a komfortních systémů silničních vozidel
aplikovat tvůrčím způsobem získané znalosti v souvisejících konstrukčních projektech a v diplomové práci
řešit konstrukční problémy pohonných, asistenčních a komfortních systémů silničních vozidel ve spolupráci s firmami z praxe
být schopen analyzovat stávající konstrukční řešení a navrhovat nová konstrukční řešení pohonných, asistenčních a komfortních systémů silničních vozidel
aplikovat tvůrčím způsobem znalosti z průpravných odborných vědních disciplín při analýze a syntéze (konstruování) pohonných, asistenčních a komfortních systémů silničních vozidel
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Recommended literature
 • Achtenová, G. Převodová ústrojí motorových vozidel. Diferenciály a děliče momentu.. ISBN 978-80-01-04855-9.
 • Achtenová, G. Převodová ústrojí motorových vozidel. Kloubové hřídele.. ČVUT Praha, 2012. ISBN 978-80-01-05129-0.
 • Gscheidle, R. Příručka pro automechanika. Europa Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-17-7.
 • Vlk, František. Dynamika motorových vozidel : jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řiditelnost, ovladatelnost, stabilita. 1. vyd. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000. ISBN 80-238-5273-6.
 • Vlk, František. Koncepce motorových vozidel : koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy. 1. vyd. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000. ISBN 80-238-5276-0.
 • Vlk, František. Převodová ústrojí motorových vozidel : spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, klouby. 1. vyd. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000. ISBN 80-238-5275-2.
 • Vlk, František. Převody motorových vozidel. 1. vyd. Brno : František Vlk, 2006. ISBN 80-239-6463-1.
 • Vlk, František. Stavba motorových vozidel. 1. vyd. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2003. ISBN 80-238-8757-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter