Course: Road Vehicle Design 1

« Back
Course title Road Vehicle Design 1
Course code KKS/KSV1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Course content
The topic is subdivided in the fíeld of conception and classification of the road vehicles according to the main characteristics, tyres, wheels, wheel suspensions, spring suspension, steering, brakes and bodies is discussed. The knowledge is related mainly to the structure, functions a features of the discussed assembly.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Self-study of literature
  • Contact hours - 65 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
mít základní znalosti alespoň jednoho konstrukčního a výpočtářského nástroje CAD
orientovat se dostatečně v konstrukčních řešeních základních konstrukčních skupin strojů a zařízení
Input knowledge in the range of the bachelor study on the technical faculty is supposed.
být vybaven znalostmi z průpravných odborných teoretických předmětů
mít základní znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se zaměřením na obor konstruování strojů a zařízení
professional skills
používat alespoň jeden konstrukční a výpočtářský nástroj CAD
zobecňovat a využívat vlastní získané zkušenosti v konstruování strojů a zařízení
komunikovat relevantně s odborníky v oblasti konstrukce strojů a zařízení
používat alespoň jeden cizí jazyk při konstruování strojů a zařízení
získávat a rozvíjet odborné dovednosti v oblasti konstruování strojů a zařízení na základě svých praktických zkušeností a jejich vyhodnocení a využívat je ve své konstrukční činnosti
aplikovat znalosti z průpravných odborných vědních disciplín při analýze a syntéze (konstruování) strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
After the graduation of this course the students are able to - asses the funcitons and features of design arrangement of the parts of chassis and bodies - recognise and formulate problems concerning the desing of these parts - apply the acquired theoretical knowledge of the chassis and bodies by the design tasks
popsat komplexně a vysvětlit různá konstrukční řešení podvozkových částí silničních vozidel
získávat samostatně další znalosti samostatným studiem poznatků z oblasti podvozkových systémů silničních vozidel
mít základní znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se zaměřením na obor podvozkové části silničních vozidel
professional skills
aplikovat tvůrčím způsobem znalosti z průpravných odborných vědních disciplín při analýze a syntéze (konstruování) podvozkových částí silničních vozidel
využívat základní znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se zaměřením na obor podvozkové části silničních vozidel
být schopen analyzovat stávající konstrukční řešení a navrhovat nová konstrukční řešení podvozkových částí silničních vozidel
aplikovat tvůrčím způsobem získané znalosti v souvisejících konstrukčních projektech a v diplomové práci
řešit konstrukční problémy podvozkových částí silničních vozidel ve spolupráci s firmami z praxe
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Seminar classes
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Recommended literature
  • Achtenová, Gabriela; Tůma Vlastislav. Vozidla s pohonem všech kol 4x4. BEN, 2009. ISBN 978-80-7300-2.
  • Přibyl, Pavel; Janota, Aleš,; Spalek, Juraj. Analýza a řízení rizik v dopravě : tunely na pozemních komunikacích a železnicích. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-214-5.
  • Vlk, František. Karosérie motorových vozidel : ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. 1. vyd. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000. ISBN 80-238-5277-9.
  • Vlk, František. Podvozky motorových vozidel : pneumatiky a kola, zavěšení kol, nápravy, odpružení, řídící ústrojí, brzdové soustavy. 1. vyd. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000. ISBN 80-238-5274-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer