Course: Construction machine

« Back
Course title Construction machine
Course code KKS/KS
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
Topics of lectures according to weeks: 1. Engineering Design as a phase of the life cycle of a technical product ? product, technical product (e.g. tool, device, machine element, component) as a technical system (TS), phase of TS life cycle, phase of engineering design of TS 2. TS life cycle ? transformation system, TS(s) life cycle as a series of transformation systems 3. Theory of properties of TS ? classification of TS properties, relationships between TS properties, basic principles of Design for X (DfX) and Prediction of X (PoX) 4. Methodical principles of engineering design of TS ? engineering design as a solution for technical problems 5. Basic technical principles for engineering design of TS at a machine and equipment level ? attain the necessary transformation effects of TS, construction organ of TS 6. TS drives and their mechanisms ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 7. Rotating transmission parts including their bearing as machine element of drive mechanisms of TS ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 8. Shaft couplings and brakes as machine elements of TS ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 9. Gears and related transmissions as machine elements of drive mechanism of TS ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 10. Frames of TS and their components ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 11. Fixed connections of components of TS frame ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 12. Movable connections (guides) of components of TS frame ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study 13. Clamping of movable connections of components of TS frame ? characteristics, types and typical applications, examples of uses, basic properties, basic knowledge for engineering design (DfX) and prediction of properties (PoX), case study Topics of tutorials according to weeks: 1. Basic information 2. Engineering design as a phase of the life cycle of a technical product 3. Model TS life cycle 4. Theory of TS properties 5. Methodical principles of engineering design of TS 6 Basic technical principles for engineering design of TS at a machine and equipment level 7. TS drives and their mechanisms 8. Rotating transmission parts including their bearing as machine element of drive mechanisms of TS 9. Shaft couplings and brakes as machine elements of TS 10. Gears and related transmissions as machine elements of drive mechanism of TS 11. Frames of TS and their components, fixed connections of components of TS frame 12. Movable connections (guides) of components of TS 13. Clamping of movable connections of components of TS fram

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Individual study
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 45 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Students are provided with information about basic machine parts, their properties, shapes, sizes and materials they are made from. They are able to apply their knowledge from mechanics and stress-strain analysis at designing and checking of basic machine parts.
learning outcomes
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni: - konstruovat technické produkty/systémy (TS) v kontextu celého jejich životního cyklu - systematicky třídit a využívat poznatky o vlastnostech TS - chápat konstruování jako strukturovaný konstrukční proces - rozpoznávat funkčně-konstrukční skupiny TS jako jeho stavební orgány - specifikovat požadavky na základní vlastnosti stavebních orgánů TS - aplikovat poznatky pro konstruování stavebních orgánů TS a predikci jejich vlastností
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Oral exam
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
  • Eder, W.E., Hosnedl, S. Design Engineering, A Manual for Enhanced Creativity. USA Florida: CRC Press, 2008. ISBN 978-1-4200-4765-3.
  • Hosnedl, Stanislav; Krátký, Jaroslav. Příručka strojního inženýra : obecné strojní části. 1, Spoje, otočná uložení, hřídelové spojky, akumulátory mechanické energie. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-055-3.
  • Hosnedl, Stanislav; Krátký, Jaroslav. Příručka strojního inženýra : obecné strojní části. 2, Převodové mechanismy. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-202-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer