Course: Computer-Aided Design

« Back
Course title Computer-Aided Design
Course code KKS/KPP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
 • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
 • Klepáček Jan, Ing. Ph.D.
 • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Janda Petr, Ing.
 • Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
Course content
The course focuses on the following areas: solid, hybrid and sheet metal part design, assembly design and drafting , product synthesis - digital mockup , equipment & systems engineering, shape design & styling - products to create, control and modify mechanical & freeform surfaces, knowledgeware products; NC manufacturing, designer-oriented part & assembly stress analysis and vibration analysis for early pre-validation; optimization of the production facility layout. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Laboratory work, Students' self-study
 • Individual project (40) - 80 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
basic knowledge of 3D CAD system (creation of parts, assemblies and drawings)
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti 3D modelování dílů a sestav
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech s pomocí 3D CAD systémů
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
professional skills
použít samostatně své znalosti 3D CAD systémů (objemové modelování, tvorba sestav a výkresů) při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
sdělit umí srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech s pomocí PLC systémů
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti systémového přístupu a cyklu řešení problémů (postupy a metody) v PLC (životní cyklus výrobku) systémech s důrazem na personální, informační, technické a organizační faktory konstrukčního procesu a se zřetelem k CAD
Students will gain the assumptions for solving advance and more difficult technical tasks by help of PLC(product lifecycle) systems of technical practise.
professional skills
použít samostatně své znalosti PLC systémů (konstrukce přípravků a forem, simulací mechanismů, fotorealistických prezentací budoucích výrobků, ergonomie, normalizace, NC obrábění, ohýbání plechů ?) při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Students' self-study
Lecture with practical applications
Lecture supplemented with a discussion
professional skills
Practicum
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Quality of a written report
professional skills
Seminar work
Recommended literature
 • Fořt, Petr; Kletečka, Jaroslav. Autodesk Inventor : funkční navrhování v průmyslové praxi. 2., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1773-6.
 • Hynek, Martin. KKS/KPP CATIA v5 - Modul plochy-vysavač. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0080-5.
 • Hynek, Martin. KKS/KPP NX Unigraphics-MECHANISMUS. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0105-5.
 • Hynek, Martin. KKS/KPP NX Unigraphics-Sheetmetal. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0123-9.
 • Hynek, Martin. KKS/KPPNX - Modul plochy. Vysyvač. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7043-990-6.
 • Rusiňák Miroslav. Solid Edge V20 UGS - učebnice. 2007. ISBN 978-80-239-9382-0.
 • Utz, James; Cox, W. Robert. Inside Pro/Engineer : profesionální průvodce systémem Pro/Engineer. 1. čes. vyd. Přerov : ISICAD, 1995. ISBN 80-900074-6-5.
 • Vláčilová, Hana. SolidWorks. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1314-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2011) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter