Course: Engineering Design Project

« Back
Course title Engineering Design Project
Course code KKS/KP
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
 • Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Kubec Václav, Ing. Ph.D.
 • Bartoň Lukáš, Ing. Ph.D.
 • Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
Course content
The student works up the requested desing task. The project output is the terminal work that contains technical dokomentation of the design solution including drawings. The teaching is carried out in the tutor slasses form.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, One-to-One tutorial, Individual study
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 21 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
popsat komplexně a vysvětlit možné varianty konstrukčních řešení převodových a posuvových mechanismů
The aim of the course is to provide students with information about basic machine parts, their properties, shapes, sizes and materials they are made from. Students are able to apply their knowledge of mechanics and stress-strain analysis at designing and checking of basic machine parts. Students are provide with information about basic and complex transmission mechanisms, their shapes, sizes and materials they are made from. Students are able to apply their knowledge of mechanics and stress-strain analysis at designing and checking of transmission mechanisms.
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při konstrukčním návrhu
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
professional skills
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
používat samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování převodových a posuvových mechanismů
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
zhodnotit samostatně klady a zápory konstrukčních řešení zadaného úkolu
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech spojených se zadaným konstrukčním problémem a mít vlastní názor na jeho řešení
popsat komplexně a vysvětlit na vyšší úrovni možná konstrukční řešení základních konstrukčních uzlů převodových a posuvových mechanismů
získávat samostatně další odborné znalosti studiem teoretických poznatků oboru konstruování technických zařízení
znát odbornou terminologii v oboru v jednom cizím jazyce
Students will be able: - To perform project of dimensions of the designed product - To perform the final product design - To perform checking calculations of the suggested equipment - To create the complete drawing documentation including the works documentation and parts lists
professional skills
navrhnout na základě získaných teoretických i praktických znalostí vybrané funkčně konstrukční uzly s využitím konstrukčních a výpočetních programů
rozpoznat samostatně a formulovat problémy týkající se konstrukce převodových a posuvových mechanismů
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti z oboru a jejich vyhodnocení
být schopen vytvořit funkční kinematické schema zadaného úkolu
použít své teoretické znalosti teoretické znalosti z konstruování převodových a posuvových mechanismů při řešení konkrétních praktických problémů
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Individual study
One-to-One tutorial
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Hosnedl, Stanislav; Krátký, Jaroslav. Příručka strojního inženýra : obecné strojní části. 1, Spoje, otočná uložení, hřídelové spojky, akumulátory mechanické energie. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-055-3.
 • Hosnedl, Stanislav; Krátký, Jaroslav. Příručka strojního inženýra : obecné strojní části. 2, Převodové mechanismy. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-202-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter