Course: Eng. Design Using Unconv. Materials

« Back
Course title Eng. Design Using Unconv. Materials
Course code KKS/KNM
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kubec Václav, Ing. Ph.D.
  • Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
Course content
Types of unconventional materials. Plastic materials features important from the point of view of products design. Systematic attitude to the design of plastic moulding products and moulding forms. Technologies of moulding and other technologies suitable for working with plastic materials. Basic knowledge about moulding machines and types according to mechanism and type of moulding technologies. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Task-based study method, Individual study
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní strukturu polymeru
rozdělit polymery v závislosti na chování za zvyšující se teploty
využívat základní teoretické znalosti z pevnosti a pružnosti
professional skills
používat 3D modelovací program
mít a uplatnit vlastní názor na řešení problémů
získávat další odborné znalosti samostatným studiem
learning outcomes
professional knowledge
navrhnout rozměry plastových výrobků
navrhnout jednoduchou vstřikovací formu
vysvětlit základní pojmy z technologií zpracování polymerů do finálního výrobku
professional skills
používat katalog normálií vstřikovacích forem
používat výpočty týkající se plnění dutiny vstřikovací formy
vytvořit model a výkres sestavy vstřikovací formy
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Task-based study method
professional skills
Practicum
Task-based study method
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Test
Oral exam
professional skills
Seminar work
Recommended literature
  • Kolouch, Jan. Strojní součásti z plastů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1981.
  • Šuba, Oldřich. Dimenzování a navrhování výrobků z plastů. Vyd. 1. Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2005. ISBN 80-7318-287-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Design, specialization Industrial Design (4) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer