Course: Complex Tech. Eval. of Transp. Vehicles

« Back
Course title Complex Tech. Eval. of Transp. Vehicles
Course code KKS/KHDP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Course content
Traffic vehicle as a subsystem of the traffic system. Evaulation of the vehicle according to EDS. Technical and technological characteristics of the road vehicles. Summary knowledge in the engineering design of the vehicles pro the purpose of KHDP. Economic factors in the evaluation of the road vehicle

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Individual study, Lecture
  • Contact hours - 39 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se dostatečně v principech koncepčních řešeních obecných strojů a zařízení a v základních poznatcích o užitných vlastnostech obecných strojů a zařízení
The knowledge in the range of basic education of the road vehicles design is supposed.
být vybaven znalostmi z průpravných odborných teoretických předmětů (mechanika, nauka o materiálu)
mít základní znalosti alespoň jednoho cizího jazyka se zaměřením v oboru strojů a zařízení
professional skills
používat alespoň jeden cizí jazyk s ohledem na hodnocení a vlastnosti strojů a zařízení
komunikovat relevantně s odborníky v oblasti konstrukce strojů a zařízení
být schopen ad hoc aplikovat SWOT analýzu, aplikovat základní postupy vícekriteriálního porovnávání variant a základních poznatků z teorie vlastností technických systémů
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
In this course the students get the more complex knowledge in the field of design and operating of road vehicles and their interaction wit the surroundings.
získávat další znalosti samostatným studiem poznatků oz hodnocení dopravních prostředků
mít základní teoretické znalosti, potřebné k hodnocení dopravních prostředků
popsat a vysvětlit různá koncepční řešení dopravních prostředků
určit fundovaně základní užitné vlastnosti dopravních prostředků
professional skills
syntetizovat poznatky o koncepčních řešení dopravních prostředků, poznatky o jejich základních užitných vlastnostech a poznatky z vícekriteriálního hodnocení pro í dopravní prostředky
aplikovat tvůrčím způsobem získané znalosti v souvisejících konstrukčních projektech a v diplomové práci, nebo ve spolupráci s firmami z praxe
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Collaborative instruction
Individual study
assessment methods
Combined exam
Seminar work
Recommended literature
  • Beroun, M. Základy teorie vozidel, skriptum. TU Liberec.
  • Černý, Martin; Glückaufová, Dagmar; Toms, Miroslav. Metody komplexního vyhodnocování variant. Academia Praha, 1980.
  • Janíček, Přemysl; Marek, Jiří. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4127-7.
  • Liščák, Štefan; Matějka, Rostislav; Rievaj, Vladimír; Šulgan, Marian. Prevádzkové charakteristiky vozidiel. EDIS vydavateľstvo ŽU, 2010. ISBN 80-8070-247-0.
  • Vlk, František. Koncepce motorových vozidel : koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy. 1. vyd. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000. ISBN 80-238-5276-0.
  • Vlk, František. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. 2. vyd. Brno : fvlk, 2005. ISBN 80-239-3717-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer