Course: Numerical Calculations in CAD

« Back
Course title Numerical Calculations in CAD
Course code KKS/ICB
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Sedláček František, Ing.
 • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
 • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
 • Janda Petr, Ing.
 • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Kosnar Martin, Ing.
Course content
Lectures: 1.Introduction, history of introduction to numerical computations MKP options and examples use 2. The basic methodology for the tasks of linear statics, revision of terms of mechanics 3+4.Brief explanation assumptions, derivation of basic relations and equations of FEM 5.The types of elements 6.The net (density, quality) 7+8. Evaluation of results, postprocessing 9+10.Physical model, boundary conditions for a solution, control solution correctness 11+12.Typical examples of linear static problems Tutorials: Application of knowledge presented in an environment selected CAE system

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Supposed knowledge is in the range of present university education and basic modeling in CAD.
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a základů konstruování při konstrukčním návrhu
získávat samostatně další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků strojařského základu
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
professional skills
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti 3D modelování dílů a sestav.
learning outcomes
professional knowledge
znát teoretické základy metody konečných prvků
znát postupy při formulování lineárně statické úlohy - okrajové podmínky
znát zásady stavby výpočtového MKP modelu
znát způsoby a metody zpřesňování výsledků úlohy
professional skills
řešit správně lineárné statické úlohy
posuzovat korektnost řešení úlohy
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Students' self-study
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Quality of a written report
professional skills
Quality of a written report
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • &. Firemní literatura k použitým programovým systémům-Dokumentace k systémům I-DEAS MS, Pro/Engineer. &.
 • Hynek, Martin. KKS/ICB Pro/Mechanica. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0109-3.
 • Lašová, Václava. Metoda konečných prvků ve výpočtech obráběcích strojů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0008-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Design, specialization Industrial Design (4) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter