Course: Numerical Calculations in CAD

« Back
Course title Numerical Calculations in CAD
Course code KKS/IC
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Sedláček František, Ing.
  • Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
  • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
  • Janda Petr, Ing.
Course content
Lectures: 1. Repeating the successful solution to problems of linear statics 2. Modal analyses 3. Heat Transfer 4. Shape optimization 5. Orthotropic materials 6. Assessment of fatigue 7. Contact analyses 8. Prestress bolts 9. Material nonlinearity 10.Non-linearity in dynamic 11.Combined tasks 12.Flow - info Tutorials: Application of knowledge presented in an environment selected CAE system

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Lecture, Practicum
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The aim of the course is to assume basic terminology of MKP, the possibilities of modules CAD systems NX or, Pro / Engineer. Solving problems of linear statics, the issue of building physical and finite element model of the problem, choosing the right types of elements for specific examples, determining the right grid density on the accuracy of results and the formulation of boundary conditions.
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých
mít základní teoretické znalosti podstaty výpočtových simulací s využitím metody konečných prvků (MKP)
rozumět odborné terminologii v anglickém jazyce
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků
formulovat korektní výpočtový model pro řešení elastostatické úlohy s využitím MKP
professional skills
použít samostatně své znalosti z oblasti elastostatických MKP výpočtů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students will gain the assumptions for solving the more difficult FEM calculations of technical practise.
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti lineárních a nelineárních výpočtových simulací teplotně- mechanického chování konstrukcí
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech technických výpočtů konstrukcí
professional skills
formulovat korektní výpočtový model pro řešení lineárních i nelineárních teplotně- mechanických úloh
použít samostatně své znalosti výpočtových možností MKP systémů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
Students' self-study
professional skills
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Written exam
professional skills
Quality of a written report
Recommended literature
  • &. Firemní literatura k použitým programovým systémům-Dokumentace k systémům I-DEAS MS, Pro/Engineer. &.
  • Lašová, Václava. Metoda konečných prvků ve výpočtech obráběcích strojů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0008-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2011) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2015) Special and interdisciplinary fields 2 Summer