Course: Vehicle Electronics

« Back
Course title Vehicle Electronics
Course code KKS/ELV
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
číst a nakreslit technický výkres součásti nebo jednoduché sestavy
používat své odborné znalosti alespoň v jednom cizím jazyce
mít znalosti k navržení jednoduchých konstrukčních skupin
Basic knowledge of traffic engineering, measurement and measurement hardware and basic knowledge of electrotechnics.
využívat potřebné znalosti z oblasti konstrukce vozidel, mechaniky a základů elektrotechniky, výhodou jsou znalosti z oblasti mechatroniky, měřicí techniky a diagnostiky vozidel
professional skills
navrhnout rozměry jednotlivých součástí
použít samostatně své znalosti ze základních strojařských teoretických disciplin při řešení praktických problémů z oblasti navrhování technických zařízení u dopravních prostředků
analyzovat pod vedením a řešit jednoduchý technický problém
získávat samostatně další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
nakreslit strojírenský výkres včetně stanovení příslušných přesností a jakostí jednotlivých ploch
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
odhadnout další vývoj a potřebnost tvorby technického zařízení
zhodnotit samostatně a mít vlastní názor na výsledné konstrukční řešení spojení elektronických a mechanických systémů u vozidel
aplikovat teoretické poznatky z konstrukčních předmětů do oblasti dopravních prostředků
analyzovat a konstrukčně navrhnout správnou funkci daného technického zařízení
orientovat se v multioborovém prostředí
Students after graduation of this course are able to: - apply theoretical knowledge from interconnection of electonics and mechanical systems - orientate oneself in the utilization and possibility of electronics systems - make it basic design and construction
professional skills
zvládnout samostatně základní návrh zařízení
provést výběr optimálního řešení v případě variantního řešení a stanovit optimalizační kritéria
samostatně analyzovat a popsat příslušný technický problém
orientovat se ve využití a aplikovaní systémů spojení elektronických a mechanických systémů u vozidel
aplikovat teoretické poznatky z oblasti spojení elektronických a mechanických systémů u dopravních prostředků
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
professional skills
Practicum
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Project
Recommended literature
  • Prospekty a katalogy výrobců automobilů.
  • Heisler, Heinz. Advanced vehicle technology. 2nd ed. Oxford : Butterworth Heinemann, 2002. ISBN 0-7506-5131-8.
  • Hillier, V. A. W. Fundamentals of motor vehicle technology. 4th ed. Cheltenham : Nelson Thornes, 2001. ISBN 0-7487-0531-7.
  • Šťastný, Jiří; Remek, Branko. Autoelektrika a autoelektronika. 6. vyd. Praha : T. Malina, 2003. ISBN 80-86293-02-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (2005) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter