Course: Machine Components and Mechanisms 2

« Back
Course title Machine Components and Mechanisms 2
Course code KKS/CMS2
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
  • Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
  • Kubec Václav, Ing. Ph.D.
  • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
  • Dvořák Josef, Ing.
Course content
he course is intended to give students a good insight into the following areas: mechanisms, basic facts; spur, bevel, worm gears; motion screws and nuts; chain drives; friction and belt drives; gears, basic facts. During the seminars students practice gearbox design and perform computations for typical gearboxes, both in the traditional manner and with the aid of computers; results are tested and verified in the laboratory. Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The aim of the course is to teach students how to graphically describe machine components according to technical standards (technical drawing), give information about dimensioning and tolerances prescribed by the component features (GPS - Geometrical Product Specification), give information about technical standards and design documentation. The aim of the course is to equip students information about machine parts and their groups in relation to the parameters describing their properties and design documentation. To introduce students to the fundamentals of design thinking, methods and tactics used in engineering design. To introduce students the area of designing small machine part groups through the examples showing the possible consequences of poor design and teach students to prevent fatal consequences of these errors.
znalost metodiky kótování a předepisování tolerancí podle funkce součásti (GPS-geometrická specifikace produktu
znalost technických norem a konstrukční dokumentaci základních převodových mechanismů
znalost úvodu do problematiky navrhování konstrukčních skupin skupin
professional skills
navrhnout (pro zadané zatížení) hlavní funkční rozměry částí převodových mechanismů
využívat samostatně znalosti vlastnosti technických materiálů a teoretiké znalosti z mechaniky, pružnosti a pevnosti
používat teoretické metody pro výpočet rozměrů a pro pevnostní, tuhostní a životnostní analýzu částí převodových mechanismů
learning outcomes
professional knowledge
Students will be able: - To suggest dimensions of the fundamental transmission mechanisms and gearboxes - To perform checking calculations of suggested transmission mechanisms - To sketch shafts of gearboxes with transmission elements including their bearings
naskicovat podle pravidel technického kreslení hřídele převodovek s převodovými prvky, včetně jejich uložení
provádět kontrolní výpočty navržených převodových mechanismů
professional skills
aplikovat znalosti technického kreslení při skicování konstrukčních skupin převodových mechanismů
aplikovat znalost vlastností konstrukčních materiálů, mechaniky, pevnosti a pružnosti při návrhu rozměrů částí převodových mechanismů
aplikovat znalost vlastností konstrukčních materiálů a teoretické znalosti z mechaniky, pevnosti a pružnosti při komplexní analýze částí převodových mechanismů
teaching methods
professional knowledge
Lecture with practical applications
Practicum
assessment methods
Oral exam
Written exam
professional skills
Written exam
Oral exam
Recommended literature
  • Krátký, Jaroslav; Krónerová, Eva. Obecné strojní části 2 : základní a složené převodové mechanismy. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0066-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Design, specialization Industrial Design (4) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter