Course: Machine Components and Mechanisms 1

« Back
Course title Machine Components and Mechanisms 1
Course code KKS/CMS1
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 7
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
 • Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Kubec Krónerová Eva, Ing. Ph.D.
 • Kubec Václav, Ing. Ph.D.
 • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Dvořák Josef, Ing.
Course content
Application of essential methods from mechanics, elasticity and science of materials. Checking machine parts which are strained with static and dynamic loads. Connecting components based on the principle of a simple imbedded element (with keys, pins and the like), connections using friction (press fit connection, clamp connection), connections using some material (welded connections, brazed, soldered and gluet connections), connections with prestressed elements (with bolts, shrung-on rings). Transmitling parts (shafts, axes etc). Bearings (with concentrated or surface contact). Shaft couplings. Accumulators of mechnical energy (springs). Parts of piping´s systems. During seminars students practise machine design and perform calculate for the above mentioned machine parts.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 78 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znalost graficky zobrazovat strojní součásti podle technických norem (technické kreslení)
znalost metodiky kótování a předepisování tolerancí podle funkce součásti (GPS-geometrická specifikace produktu)
mít přehled o technických normách a konstrukční dokumentaci o strojních částech a jejich skupinách vzhledem k popisu parametrů jejich vlastností a konstrukční dokumentaci
znalost úvodu do problematiky navrhování stavebních skupin
využívat teoretické znalosti z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti
professional skills
navrhnout (pro zadané zatížení) hlavní funkční rozměry částí strojů
využívat samostatně teoretické znalosti z mechaniky, pružnosti a pevnosti
používat teoretické metody pro pevnostní, tuhostní a životnostní analýzu strojních částí
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Students will be able: - To suggest dimensions of the fundamental machine parts - To perform checking calculations of suggested parts with respect to their functions
naskicovat, podle pravidel technického kreslení, jednoduché konstrukční skupiny
provádět kontrolní výpočty navržených částí v souvislosti s jejich funkcemi
professional skills
aplikovat znalosti technického kreslení při skicování jednoduchých konstrukčních skupin
aplikovat znalost vlastností konstrukčních materiálů, mechaniky, pevnosti a pružnosti při návrhu rozměrů strojních částí
aplikovat znalost vlastností konstrukčních materiálů, mechaniky, pevnosti a pružnosti při komplexní analýze strojních částí
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Practicum
assessment methods
Oral exam
Written exam
professional skills
Written exam
Oral exam
Recommended literature
 • Krátký, Jaroslav; Krónerová, Eva. Obecné strojní části 2 : základní a složené převodové mechanismy. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0066-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Design, specialization Industrial Design (4) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer