Course: Computer-Aided Design

« Back
Course title Computer-Aided Design
Course code KKS/CAED
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Max Antonín
 • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
 • Grach Miroslav, Ing.
 • Müller Eduard, Ing.
 • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
Course content
Weekly lecture contents - see Courseware.

Learning activities and teaching methods
Laboratory work, Students' self-study
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Individual project (40) - 80 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti průmyslového desingu
professional skills
používat výpočetní techniku, 3 tlačítkovou myš, přenosná paměťová média
používat základní sw programy - textové, tabulkové editory, webové prohlížeče, prohlížeče PDF souborů
být schopen si představit tělesa v 3D prostoru a jedich průměty do roviny
learning outcomes
professional knowledge
Students will gain the assumptions for solving the tasks in styling and design with help of CAD (Computer Aided Design) systems and prepare graduates for entry-level positions in styling operations. The course offer a combination of mechanical and styling skills for application in a variety of industries.
orientovat se v oblasti CAD systémů - jejich možností
navrhnout 3D model tvarově složitého tělesa, provést měření a analýzy (rozměry, kolize, posouzení návaznosti a kvality ploch) a vyvodit obecné závěry
popsat možnosti stavby digitálního 3D modelu s důrazem na úskalí jednotlivých postupů z hlediska editovatelnosti a návazných kroků (např. tvorby sestav, aplikace textur a generování fotorealistických výstupů)
professional skills
vytvářet digitální 3D modely tvarově komplikovaných těles pomocí plošného modelovaní použitelné v průmyslu pro návazné konstrukční práce
vytvářet fotorealistické výstupy použitelné pro prezentaci budoucích výrobků již ve fázi koncepční studie
používat program CATIA k tvorbě 3D modelů pomocí pokročilých funkcí plošného modelování
teaching methods
professional knowledge
Laboratory work
Students' self-study
Lecture
professional skills
Task-based study method
Individual study
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Quality of a written report
professional skills
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Fořt, Petr; Kletečka, Jaroslav. Autodesk Inventor : funkční navrhování v průmyslové praxi. 2., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1773-6.
 • Hynek, Martin. KKS/KPP CATIA v5 - Modul plochy-vysavač. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0080-5.
 • Hynek, Martin. KKS/KPP NX Unigraphics MODUL RENDR. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-261-0108-6.
 • Hynek, Martin. KKS/KPPNX - Modul plochy. Vysyvač. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7043-990-6.
 • Rusiňák Miroslav. Solid Edge V20 UGS - učebnice. 2007. ISBN 978-80-239-9382-0.
 • Utz, James; Cox, W. Robert. Inside Pro/Engineer : profesionální průvodce systémem Pro/Engineer. 1. čes. vyd. Přerov : ISICAD, 1995. ISBN 80-900074-6-5.
 • Vláčilová, Hana. SolidWorks. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1314-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art Design, specialization Industrial Design (4) Art and applied art 2 Summer