Course: Computer-Aided Design

« Back
Course title Computer-Aided Design
Course code KKS/CAE
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Čermák Roman, Ing. Ph.D.
 • Marek Václav, Ing.
 • Cinert Jan, Ing.
 • Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
 • Votápek Petr, Ing. Ph.D.
 • Raab Zdeněk, Ing. Ph.D.
 • Janda Petr, Ing.
 • Klepáček Jan, Ing. Ph.D.
 • Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
 • Grach Miroslav, Ing.
 • Limberg Luboš, Ing.
 • Keckstein Tomáš, Ing.
 • Pušman Šimon, Ing.
 • Jirásko Jakub, Ing.
Course content
Schedule of Lectures 1st week: Introduction to 3D CAD/CAM/CAE/PDM system 3rd week: Part Modeling 5th week: Assembly Modeling 7th week: Principles of Top-Down Design 9th week: Mechanism and Photorender , Design Animation 11th week: Fundamentals of Drawing Topics of seminars/tutorials/laboratory work according to weeks: 1st week: Part Modeling - Fundamental Skills Introducing the Interface, Quick Tips to Using a CAD, Creating Parts, Viewing Parts, Selecting Entities, Getting a Part's Geometric Information, Managing Parts in Model Files 2nd week: Using Libraries with Full CAD Data Management, Sketching and Constraining, Dimensioning, Building Sections, Using Sketch Planes and Understanding Sketch Pads 3rd week: Extruding and Revolving Features, Adding Features With Asociativity, Using Reference Geometry 4th week: Modifying Features, Using History Access to Modify Features 5th week: Adding Fillet, Shell, and Draft Features, Creating Patterns, Using Catalogs and Parametrized Parts 6th week: Modeler Troubleshooting 7th week: Design: Assemblies - Fundamental Skills Creating Assemblies, Using Assembly Configurations, Animating Assemblies 8th week: Fundamentals of Drawing 9th week: Creating Views, Assembly Drawings, Dimensions and Notes, Linear and geometric tolerances 10th week: Drawing Standards and drawing templates, Tables 11th week: Drafting tools, Symbols 12th week: Drawing Formats, Bills of material 13th week: Presentation of students projects

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Skills demonstration, Individual study
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti technického kreslení
professional skills
používat výpočetní techniku, 3 tlačítkovou myš, přenosná paměťová média
používat základní sw programy - textové, tabulkové editory, webové prohlížeče, prohlížeče PDF souborů
být schopen si představit tělesa v 3D prostoru a jedich průměty do roviny
learning outcomes
professional knowledge
orientovat se v oblasti CAD systémů - jejich možností
navrhnout 3D model jednoduché sestavy dílu, provést měření a analýzy (rozměry, kolize, hmotnost, poloha těžiště) a vyvodit obecné závěry
popsat možnosti stavby digitálního 3D modelu s důrazem na úskalí jednotlivých postupů z hlediska editovatelnosti a návazných kroků (např. tvorby sestav nebo výkresů)
professional skills
vytvářet digitální 3D modely těles
sestavovat digitální 3D modely těles do sestav
vytvářet výkresovou dokumentaci těles i sestav
teaching methods
professional knowledge
Skills demonstration
Individual study
Lecture with practical applications
professional skills
Students' self-study
Practicum
Self-study of literature
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
professional skills
Test
Recommended literature
 • Fořt, Petr; Kletečka, Jaroslav. Autodesk Inventor : funkční navrhování v průmyslové praxi. 2., aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1773-6.
 • Hynek, Martin. KKS/CAE CATIA v5 Mlýnek na maso. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0036-2.
 • Hynek, Martin. KKS/CAE NX - Jednostupňový pístový kompresor. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7043-989-0.
 • Hynek, Martin. KKS/CAE Pro/engineer Mlýnek na maso. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7043-978-4.
 • Hynek, Martin. KKS/CAE Základy systému Pro/engineer. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7043-991-3.
 • Rusiňák Miroslav. Solid Edge V20 UGS - učebnice. 2007. ISBN 978-80-239-9382-0.
 • Utz, James; Cox, W. Robert. Inside Pro/Engineer : profesionální průvodce systémem Pro/Engineer. 1. čes. vyd. Přerov : ISICAD, 1995. ISBN 80-900074-6-5.
 • Vláčilová, Hana. SolidWorks. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1314-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer